| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju i na świecie (11.09.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 5 do 11 września 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (11.09.2016)

Ceny pszenicy


Jak wynika z danych, w dniach 5–11.09.2016 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 618 zł/t, czyli to o 0,2% mniejszym niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% większym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno pszenicy było o 7% tańsze.
 
Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była niższa o 2% od unijnej i o 11% niż Niemczech. Jednocześnie pszenica w Polsce była droższa o 2% niż w Czechach, o 7% niż na Węgrzech i o 8% niż na Słowacji. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena pszenicy wyrażona w euro zarówno w Polsce, jak i w UE była o 10% mniejsza.

Ceny żyta
 
Od początku sierpnia w skupie żyta konsumpcyjnego utrzymuje się zwyżkowy trend cen. W dniach 5–11.09.2016 r. za żyto konsumpcyjne otrzymywano 505 zł/t, a zatem to wzrost o 2% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 0,2% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny jęczmienia
 
Ceny jęczmienia paszowego ulegają umiarkowanym wahaniom. Po zwyżce w poprzednim tygodniu, w dniach 5–11 września 2016 r. cena tego zboża zmniejszyła się o 2% do 511 zł/t. Była ona niższa o 1% niż przed miesiącem i o 11% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia była mniejsza o 9% od przeciętnej unijnej oraz o 14% niż w Niemczech, ale większa o 15% niż w Czechach i o 21% niż na Słowacji.

Ceny kukurydzy
 
Za ziarno kukurydzy w skupie płacono 649 zł/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena kukurydzy była o 8% niższa niż przed rokiem.
 
W Polsce za kukurydzę płacono o 6% mniej niż średnio w UE, ale więcej o 4% niż
w Rumunii, o 8% niż w Bułgarii i o 17% niż na Węgrzech.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: