| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju i na świecie (28.08.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 22 do 28 sierpnia 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (28.08.2016)
Ceny pszenicy

Jak wynika z danych uzyskanych z zakładów zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22–28 sierpnia 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 629 zł/t, czyli to drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 5% tańsze niż przed rokiem.
 
Ceny żyta
 
Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 489 zł/t, czyli wyższej o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ziarno to było jednak o 2% tańsze.
 
Ceny jęczmienia
 
Jęczmień paszowy w kraju nabywano po 510 zł/t, czyli taniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 11% mniejsza niż rok wcześniej.
 
Ceny kukurydzy
 
Za kukurydzę dostawcy uzyskiwali 664 zł/t. Cena ta była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 6% niż przed miesiącem i o 2% niż przed rokiem.
 
Ceny na giełdach krajowych
 
Na krajowych giełdach towarowych w dniach 22–28.08.2016 r. obroty zbożem były nieznaczne. Zakłady przetwórcze zaopatrywały się przede wszystkim na rynkach lokalnych. Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol odnotowano sprzedaż 450 ton pszenicy paszowej po 605 zł/t wraz z kosztami transportu.
 
W końcu sierpnia (29–31.08.2016 r.) zakresy cen zbóż oferowanych do sprzedaży kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 500–700 zł/t, pszenica paszowa 520–700 zł/t, żyto konsumpcyjne 500–580 zł/t, jęczmień paszowy 480–680 zł/t oraz kukurydza 610–700 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W przedostatnim tygodniu sierpnia br. na większości monitorowanych giełd zagranicznych zaobserwowano zniżki cen zbóż. W notowaniu z 25 sierpnia 2016 r. (za FAPA) w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 wyniosła 159 USD/t i była o 4% mniejsza niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica konsumpcyjna na giełdzie we Francji potaniała o 1% do 165 EUR/t, a w Niemczech – o 2% do 180 EUR/t. Na Ukrainie cena tego zboża wyniosła 167 USD/t i była o 1% większa niż przed tygodniem.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA ukształtowała się na poziomie 128 USD/t, a w Niemczech – 163 USD/t, tj. w obu przypadkach o 1% niższym niż przed tygodniem. We Francji z kolei cena tego zboża zwiększyła się o 3% do 136 EUR/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 150 USD/t, a w Argentynie – o 10% do 163 USD/t. We Francji cena kukurydzy wynosiła 166 EUR/t i była o 1% wyższa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: