| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju i na świecie (5.06.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (5.06.2016)
Ceny pszenicy

Jak wynika z danych, w dniach 30.05–5.06.2016 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną nabywano po 641 zł/t, a więc o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 4% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny żyta
 
Za żyto konsumpcyjne płacono 527 zł/t, a zatem o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 12% większa niż przed rokiem.
 
Ceny jęczmienia
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 599 zł/t względem 596 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny kukurydzy
 
Cena zakupu kukurydzy wyniosła 692 zł/t i była większa o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 21% droższe.
 
Ceny na giełdach w Polsce
 
Na przełomie maja i czerwca br. na krajowych giełdach towarowych zainteresowanie zakupem zbóż było nieznaczne. Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol nabywców znalazło jedynie 800 ton pszenicy konsumpcyjnej po 623 zł/t oraz 55 ton pszenżyta z kosztami transportu po 590 zł/t. Ceny ofertowe pozostałych zbóż podstawowych były o niecały 1% większe niż tydzień wcześniej, a cena kukurydzy o 4% wyższa.
 
W następnym tygodniu (6–8.06.2016 r.) ceny zbóż w ofertach sprzedaży nie uległy istotnej zmianie, a ich zakres kształtował się następująco: pszenica konsumpcyjna 500–690 zł/t, pszenica paszowa 600–640 zł/t, żyto konsumpcyjne 530–555 zł/t, jęczmień paszowy 555–610 zł/t, a kukurydza 610–750 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W notowaniu z 2 czerwca 2016 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych zmiany cen zbóż były różnorodne. Cena pszenicy konsumpcyjnej (według FAPA) we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się o 2% do 152 EUR/t, a na Ukrainie zmalała o 1%, do 185 USD/t. Na giełdzie w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 pozostała niezmienna i wynosiła 193 USD/t. Na poziomie sprzed tygodnia wynoszącym 174 EUR/t utrzymała się też cena pszenicy w Niemczech.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA w trakcie tygodnia zwiększyła się o 3% do 144 USD/t, w Niemczech o 0,4%, do 156 USD/t, a we Francji zmniejszyła się o 2% do 141 EUR/t.
 
Cena kukurydzy, w odniesieniu do notowania z 26 maja br., na giełdzie w USA wzrosła o 5% do 178 USD/t, w Argentynie o 3% do 203 USD/t, a we Francji o 4% do 171 EUR/t.


Tagi:
źródło: