| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (03.03.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (03.03.2024)
Krajowe ceny zakupu zbóż

Na przełomie lutego i marca 2024 r. na rynku krajowym monitorowane ceny zbóż uległy obniżeniu. W dniach 26 lutego – 3 marca 2024 r. we-dług danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 819 zł/t, o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 6% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 35% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 579 zł/t i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 7% tańsze niż przed miesiącem i o 42% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 719 zł/t, o 1% niższym niż tydzień wcześniej i o 3% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 35% niższa niż w porównywalnym okresie roku 2023.

Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po 995 zł/t, o 4% taniej niż przed tygodniem i o 2,5% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była o 14,5% niższa.

Za pszenżyto przeciętnie płacono 682 zł/t, o 1% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 38% niższa niż przed rokiem.

Za kukurydzę przeciętnie uzyskiwano 749 zł/t, wobec 757 zł/t tydzień wcześniej (spadek o 1%). Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem i o 41% tańsze niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w pierwszym tygodniu marca 2024 r. ceny zbóż uległy obniżeniu. W USA 6 marca 2024 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 250 EUR/t, o 3% mniej niż tydzień wcześniej. Za pszenicę SRW uzyskiwano 212 EUR/t, o 8% mniej niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na po-ziomie 192 EUR/t, o 5% niższym niż tydzień wcześniej. W portach Morza Czarnego cena tego zboża uległa obniżeniu o 1%, do 157 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 179 EUR/t, o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża obniżyła się o 5%, do 155 EUR/t.

Przeciętna cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 173 EUR/t, nieznacznie (o 0,2%) niższym niż tydzień wcześniej. W tym czasie we Francji cena kukurydzy wynosiła 176 EUR/t i była o 4% niższa niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża po-została na poziomie 155 EUR/t.


Tagi:
źródło: