| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (04.09.2022)

Na rynku krajowym na przełomie sierpnia i września 2022 r. zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (04.09.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.08 – 4.09. 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 539 zł/t, a więc więcej o 0,4% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 0,5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 53% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 207 zł/t i była o 2% mniejsza niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 54,5% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 306 zł/t, czyli wyższej o 1,5% od notowanego tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była większa o 61% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 339 zł/t, tj. więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 4% niż przed miesiącem i o 59% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 211 zł/t. Zboże to było o 1% tańsze niż przed tygodniem, ale o 6% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 84%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 412 zł/t, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Cena tego zboża była wyższa o 32,5% niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia paszowego i kukurydzy w kraju są najwyższe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego średnie ceny zakupu są najwyższe w makroregionie północno-zachodnim, a niższe w makroregionie centralno-wschodnim i południowym.

Ceny zbóż w kraju są uzależnione przede wszystkim od zapotrzebowania importowego na rynkach zagranicznych. Bliskość rynków importerskich ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do wysyłki zbóż z makroregionu północno-zachodniego poprzez porty morskie oraz granicę z Niemcami, co skutkuje większymi cenami w tym regionie.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF od początku września 2022 r. notowano znaczne wahania cen kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 9.09.2022 r. ukształtowała się na poziomie 331,00 EUR/t względem 320,50 EUR/t w notowaniu z 8.09.2022 r. Cena pszenicy była wyższa o 2,2% od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 9.09.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 328,00 EUR/t i była większa o 2,5% niż w notowaniu z 8.09.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 3,7% wyższa od ceny otrzymanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: