| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (07.05.2023)

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2023 r. odnotowano obniżki cen zakup monitorowanych rodzajów zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (07.05.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 1–7.05.2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 025 zł/t. Było to mniej o 4% niż tydzień wcześniej i o 13,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 39% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 796 zł/t, czyli mniej o 5% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 12% niż miesiąc wcześniej i o 41,5% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 903 zł/t, czyli o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 8% niż przed miesiącem i o 38% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju płacono 903 zł/t, czyli mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 38% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w kraju wyniosła 1 085 zł/t i była mniejsza o 2% niż w poprzednim tygodniu, o 8% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.05.2023 r. ukształtowała się na poziomie 239,50 EUR/t wobec 234,75 EUR/t w notowaniu z 12.05.2023 r. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była wyższa o 1,1% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 15.05.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 229,25 EUR/t i była wyższa o 1,2% niż w notowaniu z 12.05.2023 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była taka sama jak cena notowana przed tygodniem, tj. 229,25 EUR/t.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

W pierwszym tygodniu maja 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty ceny zbóż. W USA w notowaniu z 10 maja 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 342 EUR/t, czyli więcej o 8% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 240 EUR/t, tj. wyższym o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 1% do 239 EUR/t, a w portach Morza Czarnego wzrosła o 1% do 219 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 224 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 205 EUR/t, w obu przypadkach o 1% więcej niż przed tygodniem. Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia spadła o 1% do 250 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy wzrosła o 2% do 208 EUR/t.


Tagi:
źródło: