| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (09.04.2023)

W pierwszym tygodniu kwietnia 2023 r. na rynku krajowym ceny monitorowanych zbóż uległy spadkowi. Wyjątek stanowiły ceny żyta konsumpcyjnego, które się zwiększyły. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (09.04.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.04.2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 185 zł/t, a więc mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 28% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 904 zł/t i była wyższa o 2,5% niż tydzień wcześniej, ale niższa o 6% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 31% niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 984 zł/t, a zatem niższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 10,5% niż przed miesiącem. Cena ta była mniejsza o 29% niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto po 1 002 zł/t względem 1 032 zł/t tydzień wcześniej, co daje spadek o 3%. Zboże to było tańsze o 8% niż przed miesiącem i o 29% niż w analogicznym okresie 2022 r.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 182 zł/t, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 4% niż przed miesiącem i o 17% niż przed rokiem.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.04.2023 r. ukształtowała się na poziomie 250,00 EUR/t względem 247,25 EUR/t w notowaniu z 13.04.2023 r. Cena pszenicy była niższa o 0,5% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.04.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 241,75 EUR/t wobec 239,75 EUR/t w notowaniu z 13.04.2023 r. Cena tego zboża była niższa o 2,4% od ceny notowanej przed tygodniem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

W drugim tygodniu kwietnia 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały obniżki ceny zbóż. W USA w notowaniu z 12 kwietnia 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 349 EUR/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 262 EUR/t, czyli wyższym o 0,5% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się o 1% do 258 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 2% do 224 EUR/t.


Tagi:
źródło: