| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (11.09.2022)

Na rynku krajowym zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (11.09.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.09.2022 r. pszenicę konsumpcyjną kupowano po 1 529 zł/t, czyli o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 54% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 211 zł/t i była o 0,3% większa niż przed tygodniem. Zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 51% droższe niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego, podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie 1 306 zł/t. Cena ta była wyższa o 4% niż przed miesiącem i 55% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 337 zł/t względem 1 339 zł/t w poprzednim tygodniu. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem i o 57% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 285 zł/t. Zboże to było droższe o 6% niż przed tygodniem i o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 91%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 424 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była podobna do notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 31% niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego w kraju są najwyższe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego średnie ceny zakupu są największe w makroregionie północno-zachodnim, a kukurydzy w makroregionie centralno-wschodnim. Ceny zbóż w kraju są uzależnione przede wszystkim od popytu importowego na rynkach zagranicznych. Bliskość rynków importerskich ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do wysyłki zbóż z makroregionu północno-zachodniego poprzez porty morskie oraz granicę z Niemcami, co skutkuje większymi cenami w tym regionie.

Ceny na giełdach zagranicznych

W drugim tygodniu września br. na monitorowanych giełdach zagranicznych zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. W notowaniu z 14 września 2022 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 433 EUR/t, tj. wyższym o 8% niż przed tygodniem. Za pszenicę SRW uzyskiwano 387 EUR/t, o 7% więcej niż tydzień wcześniej. Na giełdzie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 346 EUR/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie w portach Morza Czarnego zboże to podrożało o 1% do 271 EUR/t. Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 275 EUR/t. Na giełdzie we Francji za zboże to płacono 314 EUR/t, tj. o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena kukurydzy na giełdzie w USA wyniosła 326 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Za ziarno to w portach Morza Czarnego, tak jak przed tygodniem, uzyskiwano 264 EUR/t.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.09.2022 r. ukształtowała się na poziomie 333,75 EUR/t względem 332,20 EUR/t w notowaniu z 15.09.2022 r., co oznacza wzrost o 0,5%. Cena pszenicy była wyższa o 0,8% od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.09.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 328 EUR/t. Cena ta była o 0,3% wyższa niż w notowaniu z 15.09.2022 r.


Tagi:
źródło: