| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (11.12.2022)

Od początku grudnia 2022 r. na rynku krajowym przeważają obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (11.12.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11 grudnia 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 500 zł/t, czyli o 1,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 6% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 12% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 178 zł/t i była mniejsza o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 5% niż przed miesiącem, ale droższe o 9% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 324 zł/t, a więc niższej o 1% niż przed tygodniem i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 21% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 345 zł/t, a zatem mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak droższe o 15% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 350 zł/t. Zboże to było droższe o 2% niż przed tygodniem oraz przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 26,5%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 367 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 3,5% niż przed miesiącem, ale o 31% wyższa niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były najwyższe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego średnie ceny zakupu były największe w makroregionie centralno-wschodnim, a kukurydzy – w południowym.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF zmniejszyły się ceny kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.12.2022 r. ukształtowała się na poziomie 297,50 EUR/t wobec 299,00 EUR/t w notowaniu z 15.12.2022 r. Cena pszenicy była również niższa o 1,7% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 16.12.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 283,75 EUR/t wobec 284,50 EUR/t w notowaniu z 15.12.2022 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 1% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: