| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (12.02.2023)

W drugim tygodniu lutego 2023 r. na rynku krajowym przeważały obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (12.02.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 6–12 lutego 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 343 zł/t, a więc więcej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była mniejsza o 4% niż miesiąc wcześniej, ale większa o 6% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 038 zł/t i była niższa o 3,5% niż tydzień wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 7% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 152 zł/t, tj. mniejszym o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż przed miesiącem. Cena ta była jednak o 2% większa niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto po 1 150 zł/t, czyli taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało mniej o 8% niż przed miesiącem, ale więcej o 0,3% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 157 zł/t i była niższa o 7% niż przed tygodniem i o 13% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było jednak droższe o 7,5%.

Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 1 265 zł/t, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 16% niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku jęczmienia paszowego średnia cena zakupu była największa w makroregionie południowym, a kukurydzy – w centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.02.2023 r. ukształtowała się na poziomie 294,50 EUR/t wobec 295,00 EUR/t w notowaniu z 17.02.2023 r. Jednocześnie cena pszenicy była o 1,4% niższa od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.02.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 294,75 EUR/t względem 295,00 EUR/t w notowaniu z 17.02.2023 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 0,8% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: