| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (14.04.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (14.04.2024)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 8–14 kwietnia 2024 r., według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, za pszenicę konsumpcyjną płacono 791 zł/t, a więc mniej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 4% od notowanej miesiąc wcześniej i o 33% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 567 zł/t i była większa o 3% niż tydzień wcześniej, ale mniejsza o 3% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 35% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 696 zł/t, czyli niższym o 5% od notowanego tydzień wcześniej i o 2,5% niż przed miesiącem. Ziarno to było o 27% tańsze niż w analogicznym okresie 2023 r.

Cena pszenżyta, w porównaniu z poprzednim tygodniem, spadła o 3% do 619 zł/t. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 8% niż przed miesiącem i o 37,5% niż rok wcześniej.

Owies konsumpcyjny kupowano po 973 zł/t, a więc taniej o 0,3% niż przed miesiącem, ale o 6% drożej niż przed rokiem.

Za kukurydzę uzyskiwano 718 zł/t, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż przed miesiącem, ale o 38% niższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu kwietnia 2024 r. zmiany cen pszenicy były różnokierunkowe, w USA ceny tego zboża zmalały, a w Europie – wzrosły. W USA 17 kwietnia 2024 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 248 EUR/t, a pszenicy SRW 203 EUR/t. Zboże to było, w obu przypadkach, o około 2% tańsze niż tydzień wcześniej.

We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 204 EUR/t, czyli wyższym o ponad 1% niż tydzień wcześniej. W obrębie tygodnia w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 3% do 171 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 194 EUR/t, tj. więcej o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 1% do 170 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 179 EUR/t, czyli wyższym o 1% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 167 EUR/t i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej. We Francji za kukurydzę uzyskiwano 200 EUR/t.


Tagi:
źródło: