| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (14.05.2023)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu maja 2023 r. zaobserwowano obniżki cen zakup monitorowanych rodzajów zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (14.05.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8–14.05.2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 001 zł/t. Było to mniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 15% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 42% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 771 zł/t, czyli mniej o 3% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 12% niż miesiąc wcześniej i o 42% niż w analogicznym okresie 2022 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 890 zł/t, a więc o 1,5% niższej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 6,5% niż przed miesiącem i o 39% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju płacono 849 zł/t, czyli mniej o 6% niż w poprzednim tygodniu oraz o 14% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 43% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w kraju wyniosła 1 061 zł/t i była mniejsza o 2% niż w poprzednim tygodniu, o 8% niż miesiąc wcześniej i o 28,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.05.2023 r. ukształtowała się na poziomie 221,00 EUR/t wobec 222,50 EUR/t w notowaniu z 19.05.2023 r. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była niższa o 7,7% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.05.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 217,50 EUR/t wobec 220,75 EUR/t w dniu 19.05.2023 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 5,1% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.


Tagi:
źródło: