| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (15.10.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (15.10.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W drugim tygodniu października 2023 r. na rynku krajowym tygodniowe zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. W dniach 9–15 października 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 971 zł/t, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 2% od notowanej miesiąc wcześniej, ale niższa o 39% niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej na rynku unijnym wyniosła 224 EUR/t, czyli więcej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 35% mniejsza niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była niższa o 5% od średniej w Unii Europejskiej i ukształtowała się na poziomie 213 EUR/t. Była ona m.in. mniejsza o 4% niż w Czechach i o 11% niż w Niemczech, ale wyższa o 10% niż na Słowacji i o 5% niż w Rumunii.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 638 zł/t i była niższa o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 1% niż przed miesiącem i o 48% niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego w drugim tygodniu października 2023 r. ukształtowała się na poziomie 798 zł/t, czyli wyższym o 2% od notowanego tydzień wcześniej oraz o 6% niż przed miesiącem, ale niższym o 40% niż w porównywalnym okresie roku 2022.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 199 EUR/t. Cena tego zboża była większa o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 35,5%. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w walucie unijnej była niższa o 12% od średniej w UE. Za zboże to płacono m.in. więcej o 17% niż na Słowacji, ale mniej o 11% niż w Niemczech.

W kraju średnia cena pszenżyta, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyła się o 7% do 795 zł/t. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 5% niż przed miesiącem i o 41% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 855 zł/t. Zboże to było o 3% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była niższa o 34%.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 843 zł/t względem 883 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 5% niż przed miesiącem i o 41% niż przed rokiem. W tym czasie cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła 482 zł/t i była niższa o 1% niż przed tygodniem i o 45% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 213 EUR/t. Cena tego zboża była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniejsza o 5 % niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 35% tańsze niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 185 EUR/t i była niższa o 13% niż średnio w UE. Cena ta kształtowała się na poziomie wyższym niż m.in. na Węgrzech o 30%, ale mniejszym niż we Francji o 9%, a także w Niemczech o 12%.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu października 2023 r. zaobserwowano wzrosty cen zbóż. W USA 18 października 2023 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 283 EUR/t i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW wzrosła o 5% do 242 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 237 EUR/t, czyli wyższym o 3% niż tydzień wcześniej. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 221 EUR/t, a więc więcej o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 0,4% do 163 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 216 EUR/t, tj. wyższym o 1% niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: