| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (16.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (16.10.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16.10.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 592 zł/t. Było to więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 48% wyższa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 226 zł/t i była większa o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Zboże to było droższe o 45% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 328 zł/t, czyli wyższej o 0,1% niż przed tygodniem. Cena ta była większa o 2% niż przed miesiącem i o 49% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 343 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 0,1% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku pszenżyto było droższe o 44,5%.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 293 zł/t, tj. taniej o 1% niż przed tygodniem, ale drożej o 3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to kosztowało więcej o 79% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 429 zł/t, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 0,5% niż przed miesiącem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą” płacono 880 zł/t, czyli drożej o 9% niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza „sucha” była droższa o 56%, a kukurydza „mokra” – o 43%.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej w kraju były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego w regionie centralno-wschodnim. Z kolei za kukurydzę i jęczmień paszowy płacono najwięcej w makroregionie północno-zachodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF odnotowano zwyżki cen kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.10.2022 r. ukształtowała się na poziomie 338,75 EUR/t względem 336,00 EUR/t w notowaniu z 19.10.2022 r. Cena pszenicy była jednak niższa o 4,9% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.10.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 332,25 EUR/t i była wyższa o 1,6% niż w notowaniu z 19.10.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 2,6% niższa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: