| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (18.02.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (18.02.2024)
W drugiej dekadzie lutego 2024 r. na rynku krajowym zmalały ceny monitorowanych zbóż (pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, pszenżyta, owsa konsumpcyjnego i kukurydzy). Jedynie ceny jęczmienia paszowego się zwiększyła.

W dniach 12–18 lutego 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 857 zł/t, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 6% od notowanej miesiąc wcześniej i o 36% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 601 zł/t i była mniejsza o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Zboże to było o 40% tańsze niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 739 zł/t, a więc to więcej o 0,4% od notowanego tydzień wcześniej. Ziarno to było jednak tańsze o 2% niż przed miesiącem oraz o 34% niż w analogicznym okresie 2023 r.

Cena pszenżyta, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zmniejszyła się o 1% do 697 zł/t. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 5% niż przed miesiącem i o 39% niższa niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 025 zł/t, tj. taniej o 6% niż przed tygodniem.

Za kukurydzę przeciętnie uzyskiwano 739 zł/t względem 758 zł/t tydzień wcześniej, co daje spadek o 2%. Cena tego zboża była niższa o 7% niż przed miesiącem i o 41% niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicz-nych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych na początku trzeciej dekady lutego 2024 r. kontynuowany był spadek cen zbóż. W USA 21 lutego 2024 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 253 EUR/t i była o 1% mniejsza niż tydzień wcześniej.

W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW zmniejszyła się o 0,3% do 234 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 206 EUR/t, a zatem niższym o 1% niż tydzień wcześniej. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wynosiła 161 EUR/t i była o 3% mniejsza niż przed tygodniem.


Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 184 EUR/t, tj. mniej o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 3% do 167 EUR/t.

Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 173 EUR/t, a więc niższym o 3% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 154 EUR/t wobec 158 EUR/t tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: