| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (18.12.2022)

W trzecim tygodniu grudnia 2022 r. na rynku krajowym zaobserwowano obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (18.12.2022)
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12–18 grudnia 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 483 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 4% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 13% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 174 zł/t i była mniejsza o 0,3% niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 2,5% tańsze niż przed miesiącem, ale o 5% droższe niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 323 zł/t względem 1 324 zł/t przed tygodniem Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 0,4% niż przed miesiącem, ale wyższa o 18% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 341 zł/t, a zatem mniej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak droższe o 11% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 334 zł/t. Zboże to było tańsze o 1% niż przed tygodniem oraz o 0,3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 28%.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 345 zł/t, czyli mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 4% niż przed miesiącem, ale wyższa o 27% niż przed rokiem. Cena kukurydzy „mokrej” ukształtowała się na poziomie 837 zł/t, tj. większym o 6% niż przed tygodniem, ale mniejszym o 8% niż miesiąc wcześniej. W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były najwyższe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego ceny zakupu były największe w makroregionie centralno-wschodnim, a kukurydzy – w północno-zachodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF zmniejszymy się ceny kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.12.2022 r. ukształtowała się na poziomie 303,75 EUR/t wobec 304,00 EUR/t w notowaniu z 21.12.2022 r. Cena pszenicy była wyższa o 1,6% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 22.12.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 291,00 EUR/t wobec 290,00 EUR/t w notowaniu z 21.12.2022 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była wyższa o 2,3% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: