| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (19.05.2024)

W trzecim tygodniu maja 2024 r. na rynku krajowym monitorowane ceny zbóż wzrosły, z wyjątkiem cen żyta konsumpcyjnego, które uległy nieznacznemu spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (19.05.2024)
W dniach 13–19 maja 2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 865 zł/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 8,5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 12% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 574 zł/t, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 4% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 23% niż w porównywalnym tygodniu 2023 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 709 zł/t, a więc wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej. Jęczmień paszowy był jednak tańszy o 17% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 859 zł/t, tj. o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była wyższa o 4%.

Za pszenżyto płacono 647 zł/t, czyli więcej o 3% niż przed tygodniem. Cena ta była większa o 5% niż miesiąc wcześniej, ale mniejsza o 23% niż przed rokiem.

Za kukurydzę uzyskiwano 775 zł/t względem 761 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było droższe o 7% niż przed miesiącem, ale tańsze o 26% niż w tym samym okresie 2023 r.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w czwartym tygodniu maja 2024 r. ceny pszenicy wzrosły. W USA 22 maja 2024 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 270 EUR/t, a więc więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Za pszenicę SRW uzyskiwano 247 EUR/t, tj. więcej o 3% niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 248 EUR/t, o 3,5% wyższym niż tydzień wcześniej. W portach Morza Czarnego cena tego zboża zwiększyła się o 5% do 202 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 224 EUR/t, czyli więcej o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 2% do 184 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 185 EUR/t, tj. niższym o 0,2% niż tydzień wcześniej. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 3% do 186 EUR/t.


Tagi:
źródło: