| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (2.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (2.10.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MriRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.09 – 2.10. 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 524 zł/t. Było to więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 50% wyższa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 219 zł/t i była wyższa o 0,2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 48% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 307 zł/t, tj. o 1% wyższym niż przed tygodniem. Cena ta była podobna do notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 49% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 355 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku pszenżyto było droższe o 49,5%.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 282 zł/t, a więc drożej o 2% niż przed tygodniem. Jednocześnie zboże to kosztowało więcej o 6% niż przed miesiącem i o 93% niż przed rokiem. Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 420 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą” płacono 769 zł/t. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza „sucha” była droższa o 35%.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego w kraju były najwyższe w makroregionie południowym. Natomiast za kukurydzę i jęczmień paszowy płacono najwięcej w makroregionie północno-zachodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Na giełdzie MATIF odnotowano nieznaczne zmiany cen kontraktów pszenicy i kukurydzy. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 7.10.2022 r. ukształtowała się na poziomie 348,00 EUR/t wobec 345,00 EUR/t w notowaniu z 6.10.2022 r., co daje wzrost o 0,9%. Cena pszenicy była jednak o 2,5% niższa od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 7.10.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 336,50 EUR/t i była niższa o 0,2% niż w notowaniu z 6.10.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była mniejsza o 1,3% niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: