| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (23.10.2022)

W trzecim tygodniu października 2022 r. na rynku krajowym przeważały zwyżki monitorowanych cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (23.10.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 17–23.10.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 599 zł/t, a więc więcej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 5,5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 48% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wyniosła 1 222 zł/t względem 1 226 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 0,5% niż przed miesiącem i o 40% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 341 zł/t, tj. wyższej o 1% od notowanego tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena ta była większa o 49%.

Za pszenżyto płacono 1 365 zł/t, czyli więcej o 2% niż przed tygodniem i miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 46% droższe niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny w kraju nabywano po 1 309 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed tygodniem i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 74% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 432 zł/t, czyli więcej o 0,3% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą” płacono 908 zł/t, a zatem drożej o 3% niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza „sucha” kosztowała więcej o 51%, a kukurydza „mokra” – o 50%. W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były najwyższe w makroregionie południowym, a jęczmienia paszowego w makroregionie północno-zachodnim. Natomiast za kukurydzę płacono najwięcej w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w czwartym tygodniu października 2022 r. przeważały obniżki cen pszenicy. W USA 26 października 2022 r., średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 433 EUR/t, a pszenicy SRW 383 EUR/t. Ceny tych zbóż w obu przypadkach były niższe o 2,5% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej w portach Morza Czarnego zmniejszyła się o 6% do 269 EUR/t. We Francji cena tego zboża praktycznie pozostała niezmienna i wynosiła 341 EUR/t.

Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 283 EUR/t, tj. o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża zwiększyła się o 1% do 309 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 367 EUR/t w odniesieniu do 366 EUR/t przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 263 EUR/t i była o 3,5% niższa od notowanej tydzień wcześniej.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.10.2022 r. ukształtowała się na poziomie 336,50 EUR/t wobec 334,25 EUR/t w notowaniu z 26.10.2022 r. Cena pszenicy była niższa o 0,7% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.10.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 335,25 EUR/t i była wyższa o 0,9% niż w notowaniu z 26.10.2022 r. oraz przed tygodniem.


Tagi:
źródło: