| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (24.07.2022)

Na rynku krajowym podaż ziarna do skupu z nowych zbiorów przyczyniła się do obniżki cen monitorowanych zbóż. Jedynie w przypadku kukurydzy cena nieznacznie się zwiększyła. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (24.07.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24 lipca 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 553 zł/t, czyli mniej o 5,5% niż tydzień wcześniej. Było to taniej o 8% niż przed miesiącem, ale o 77% drożej niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 1 216 zł/t, czyli mniejszej o 8,5% niż w poprzednim tygodniu i o 12,5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe o 83% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za jęczmień paszowy uzyskiwano 1 253 zł/t w odniesieniu do 1 254 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 10% od notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 75% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto płacono 1 327 zł/t, czyli mniej o 5% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 63% niż przed rokiem.

Cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 182 zł/t i była niższa o 11% niż przed tygodniem i o 10% niż miesiąc wcześniej, ale ponad dwukrotnie większa niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Kukurydzę w kraju nabywano po 1 432 zł/t, a zatem drożej o 1 % niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 44%. W ujęciu regionalnym ceny zakupu zbóż są największe w makroregionie północno-zachodnim w kraju, ale z wyjątkiem kukurydzy, która jest minimalnie droższa w makroregionie centralno-wschodnim. Tendencja ta ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do eksportu zbóż z makroregionu północno-zachodniego po przez porty morskie oraz granicę z Niemcami.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 29.07.2022 r. ukształtowała się na poziomie 343,00 EUR/t względem 341,25 EUR/t w notowaniu z 28.07.2022 r., co daje wzrost o 0,5%. Cena pszenicy była wyższa o 5,3% od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 29.07.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 328,25 EUR/t i była o 1,5% większa niż w notowaniu z 28.07.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była wyższa o 8,7% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: