| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (24.09.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (24.09.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24 września 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 976 zł/t. Było to więcej o 2% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 36% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 664 zł/t, czyli to więcej o 3% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 0,4% niż przed miesiącem i o 45% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 759 zł/t i była wyższa o 1% niż przed tygodniem oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był tańszy o 42%.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 788 zł/t, a więc o 6% mniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5,5% niż przed miesiącem, ale tańsze o 41% niż przed rokiem.

Za kukurydzę otrzymywano 896 zł/t, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 4% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak niższa o 37% niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicz-nych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w czwartym tygodniu września 2023 r. zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. W USA 27 września 2023 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 293 EUR/t i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW wzrosła o 0,2% do 237 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej, tak jak przed tygodniem, ukształtowała się również na poziomie 236 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 223 EUR/t, tj. mniej o 0,4% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o około 3% do 171 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 225 EUR/t, czyli o 4% wyższym niż przed tygodniem, a we Francji cena tego zboża wyniosła 216 EUR/t.
 


Tagi:
źródło: