| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (25.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (25.09.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25 września 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 516 zł/t. Było to więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 51% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 1 216 zł/t. Zboże to było tańsze o 1,5% niż przed miesiącem, ale droższe o 48% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego wyniosła 1 300 zł/t i była niższa o 0,5% niż przed tygodniem, ale wyższa o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był droższy o 50%.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 344 zł/t względem 1 345 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 1% niż przed miesiącem i o 51% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 259 zł/t. Zboże to kosztowało więcej o 1% niż przed tygodniem i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 89%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 412 zł/t, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak wyższa o 27% niż przed rokiem. W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy w kraju były najwyższe w makroregionie północno-zachodnim.


Tagi:
źródło: