| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (26.11.2023)

W przedostatnim tygodniu listopada 2023 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż

Rynek zbóż w Polsce (26.11.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 20–26.11.2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 951 zł/t, a więc więcej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale mniej o 1,5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 39% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 651 zł/t i była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było jednak tańsze o 2% niż przed miesiącem i o 46% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 779 zł/t, tj. niższym o 1% niż tydzień wcześniej, ale wyższym o 1% niż przed miesiącem. Cena ta była mniejsza o 42% niż w analogicznym okresie roku 2022.

Za pszenżyto płacono 733 zł/t, a zatem mniej o 0,3% niż przed tygodniem. Cena ta była podobna do notowanej miesiąc wcześniej, ale niższa o 47% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 052 zł/t, czyli taniej o 1% niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku cena owsa była niższa o 24,5%.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 836 zł/t, tj. więcej o 3% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 4% niż przed miesiącem, ale o 40% mniejsza niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena zakupu kukurydzy „mokrej” wyniosła 443 zł/t i była niższa o 3,5% niż przed tygodniem. Ziarno to było tańsze o 3% niż przed miesiącem i o 47% niż w tym samym okresie roku 2022.
 


Tagi:
źródło: