| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (27.11.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (27.11.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21–27 listopada 2022 r. pszenicę konsumpcyjną nabywano po 1 556 zł/t, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej, ale taniej o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku pszenica była droższa o 24%.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 212 zł/t, tj. o 1% więcej niż przed tygodniem. Cena ta była o 2% mniejsza niż przed miesiącem, ale wyższa o 18% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 341 zł/t, a zatem wyższej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena ta była podobna do notowań sprzed miesiąca, ale większa o 30% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 380 zł/t wobec 1 392 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 24% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 393 zł/t. Zboże to było droższe o 4% niż przed tygodniem i o 6% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 40%.

Według ZSRIR MRiRW w dniach 21–27.11.2022 r. za kukurydzę „suchą” otrzymywano 1 398 zł/t, tj. mniej o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było droższe o 34% niż przed rokiem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą” płacono 831 zł/t, czyli mniej o 8% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 11% niż przed miesiącem, ale o 23% wyższa niż przed rokiem. W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były największe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego ceny zakupu były najwyższe w makroregionie centralno-wschodnim, a kukurydzy – w północno-zachodnim.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych

W ostatnim tygodniu listopada 2022 r. na wszystkich monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż uległy spadkowi. W notowaniu z 30 listopada 2022 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na ba-zie FOB) ukształtowała się w granicy 394 EUR/t, a pszenicy SRW - 333 EUR/t, czyli mniejszej po około 2% niż przed tygodniem. We Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 324 EUR/t, a zatem mniej o 3% niż tydzień wcześniej. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 1% do 258 EUR/t.

Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 0,5% do 265 EUR/t. We Francji za zboże to płacono 286 EUR/t, czyli mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu.

Cena kukurydzy w USA wyniosła 312 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Za ziarno to w portach Morza Czarnego uzyskiwano średnio 253 EUR/t, tj. mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie we Francji za zboże to płacono 313 EUR/t, a więc mniej o 2%.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.12.2022 r. ukształtowała się w granicy 320,50 EUR/t względem 325,75 EUR/t w notowaniu z 1.12.2022 r., co daje spadek o 1,6%. Cena pszenicy była o 1,9% niższa od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.12.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 294,50 EUR/t wobec 297,50 EUR/t w notowaniu z 1.12.2022 r. Cena kukurydzy była niższa o 3,1% od notowanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: