| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (30.07.2023)

W ostatnim tygodniu lipca 2023 r. na rynku krajowym zmniejszyły się ceny pszenicy i żyta, ale wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (30.07.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 24–30 lipca 2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 973 zł/t, czyli mniej o 3% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 4% niż przez miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 35,5% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 648 zł/t, a zatem mniej o 10% niż w poprzednim tygodniu i o 9,5% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 45,5% niż w analogicznym okresie roku 2022.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 761 zł/t, tj. wyższej o 1% niż przed tygodniem, ale niższej o 4,5% niż przed miesiącem. Cena ta była mniejsza o 39% niż przed rokiem.

Za pszenżyto płacono 794 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 1% niż miesiąc wcześniej i o 38% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny w kraju nabywano po 859 zł/t. Cena tego ziarna była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było tańsze o 26%.

Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 989 zł/t, a więc więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 3% niż przed miesiącem, ale niższa o 31% niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych na początku sierpnia 2023 r. przeważały spadki cen zbóż. W USA 2 sierpnia 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 297 EUR/t, a pszenicy SRW 222 EUR/t. Ceny tych zbóż były mniejsze niż przed tygodniem odpowiednio o 7,5% i 11%. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 231 EUR/t, czyli niższym o 8,5% niż tydzień wcześniej. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 213 EUR/t, tj. mniej o 10% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 2% do 166 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się w granicy 203 EUR/t, a zatem niższej o 8% niż przed tygodniem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2023 r. ukształtowała się na poziomie 235,25 EUR/t wobec 232,00 EUR/t w notowaniu z 3.08.2023 r. Cena pszenicy była niższa o 5% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem. Na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 228,25 EUR/t i była mniejsza o 0,5% niż w notowaniu z 3.08.2023 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 8% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: