| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (6.11.2022)

W pierwszym tygodniu listopada 2022 r. na rynku krajowym zaobserwowano nieznaczny spadek cen pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy, przy zwyżce cen pozostałych monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (6.11.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 31 października – 6 listopada 2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 585 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 41,5% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wyniosła 1 250 zł/t i była większa o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena ta była wyższa o 35%.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 378 zł/t, tj. wyższym o 3% niż tydzień wcześniej i o 4% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień był droższy o 42%.

Za pszenżyto płacono 1 387 zł/t, a więc więcej o 0,4% niż przed tygodniem i o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było droższe o 45,5% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny w kraju nabywano po 1 325 zł/t. Zboże to było droższe o 0,5% niż przed tygodniem i o 1% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była wyższa o 52% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 428 zł/t, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 1% niż przed miesiącem i o 47% niż przed rokiem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą”, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 932 zł/t. Zboże to było droższe o 15,5% niż przed miesiącem i o 45% niż przed rokiem. W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były najwyższe w makroregionie południowym, a jęczmienia paszowego w makroregionie północno-zachodnim. Natomiast za kukurydzę płacono najwięcej w makroregionie centralno-wschodnim.


Tagi:
źródło: