| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (06-12.10.2014)

Poniżej zamieszczono cotygodniowe podsumowanie rynku zbóż w dniach od 6 do 12 października 2014 w Polsce, przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (06-12.10.2014)

Ceny pszenicy

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06–12.10.2014 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 643 zł/t, czyli mniejszym o 6% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie pszenica kosztowała o 12,5% mniej niż przed rokiem.

Ceny żyta

Żyto konsumpcyjne, tak jak miesiąc wcześniej, przeciętnie w kraju skupowano po 485 zł/t. Było to jednak taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż w tym samym czasie 2013 r.

Ceny jęczmienia

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego zmalała do 550 zł/t. Cena ta była o 1% niższa niż tydzień oraz miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to kosztowało o 21% mniej niż przed rokiem.

Ceny kukurydzy

Za kukurydzę w skupie otrzymywano przeciętnie 572 zł/t, a zatem o 2,5% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była niższa o 28% niż przed miesiącem i o 11% niż przed rokiem.
 
Ceny zbóż - czytaj więcej

Ceny zbóż na targowiskach w Polsce

 
Według ZSRIR MRiRW na krajowych targowiskach ceny pszenicy i jęczmienia od początku obecnego sezonu ulegają stopniowemu spadkowi. Od połowy września tego roku powoli rośnie z kolei cena żyta. W dniach 06–12.10.2014 r. za pszenicę na targowiskach średnio w kraju uzyskiwano 718 zł/t, a za jęczmień 666 zł/t. Ceny te były o 2–3% mniejsze niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie cena targowiskowa żyta wyniosła 527 zł/t i była o 2% większa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie te podstawowe zboża na targowiskach były o 11-16% tańsze niż przed rokiem.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: