| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (13-19.10.2014)

W dniach od 13 do 19 października 2014 doszło do niewielkich zmian na polskim rynku zbóż. W relacji tygodniowej wzrosły przeciętne krajowe ceny pszenicy, żyta i jęczmienia, z kolei ponownie potaniała kukurydza.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (13-19.10.2014)

Ceny pszenicy

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 13–19.10.2014 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 652 zł/t, a więc to o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Tym samym pszenica była o 12% tańsza niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę otrzymywano w makroregionie: Centralno-Wschodnim – 670 zł/t, a najniższe w Północno-Zachodnim – 650 zł/t i w Południowym – 631 zł/t.

Ceny żyta

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie była na poziomie 486 zł/t. Była ona o 0,3% większa od ceny notowanej tydzień wcześniej, ale o 5% mniejsza niż przed miesiącem. Roczna dynamika obniżki cen żyta była istotnie niższa niż w przypadku pozostałych zbóż i wynosiła 3%. W makroregionie Północno-Zachodnim średnia cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 500 zł/t, w Centralno-Wschodnim – 459 zł/t, a w makroregionie Południowym – 427 zł/t.

Ceny jęczmienia

Cena jęczmienia paszowego w odniesieniu do poprzedniego tygodnia zwiększyła się o 4% i w dniach 13–19.10.2014 r. wynosiła 570 zł/t. Była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem, ale mniejsza o 20% niż przed rokiem. W makroregionie Południowym przeciętna cena jęczmienia paszowego była w granicy 596 zł/t, w Północno-Zachodnim – 562 zł/t, a w Centralno-Wschodnim – 554 zł/t.

Ceny kukurydzy

Trwające zbiory kukurydzy przekładają się na dalszy spadek cen tego ziarna. W trzecim tygodniu października za kukurydzę w skupie otrzymywano średnio 558 zł/t, czyli o 2,5% taniej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była mniejsza o 24% niż przed miesiącem i o 13% niż przed rokiem. Najwyższe ceny za to zboże uzyskiwano w makroregionie Centralno-Wschodnim – 574 zł/t, a niższe w Północno-Zachodnim – 544 zł/t oraz Południowym – 491 zł/t.

Ceny zbóż - czytaj więcej


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: