| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (14-20.10.2013)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku zbóż w dniach od 14 do 20 października 2013 r. w Polsce, przygotowanym w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (14-20.10.2013)
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14- 20.10.2013 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 739 zł/t, a zatem o 0,5% wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to kosztowało o 4% więcej niż przed miesiącem, ale o 21% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.
Po trwającym od początku sierpnia 2013 roku nieprzerwanym wzroście, w dniach 14-20.10.2013 r. średnia cena żyta konsumpcyjnego uległa spadkowi do 503 zł/t. Cena ta była o około 1% mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale o 6% większa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku żyto było o 27% tańsze.
 
Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicach 714 zł/t, tj. więcej o 2,5% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 15% tańsze niż przed rokiem.
 
Nasilająca się podaż ziarna kukurydzy z nowych zbiorów wywiera presję na dalszy spadek cen tego zboża. W dniach 14-20.10.2013 r. za kukurydzę średnio w kraju otrzymywano 640 zł/t, czyli mniej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, o 18% niż przed miesiącem i o 24% niż rok wcześniej.
 
Giełdy w Polsce
 
W trzecim tygodniu października 2013 r. na krajowych giełdach towarowych zawarto niewiele transakcji. Nabywców znalazło 600 ton pszenicy konsumpcyjnej i 300 ton kukurydzy. Przeciętne transakcyjne ceny tych zbóż łącznie z kosztami transportu wynosiły odpowiednio 730 zł/t i 667 zł/t.
 
W kolejnym tygodniu października 2013 r. średnie ofertowe ceny zbóż podstawowych, z wyjątkiem cen żyta konsumpcyjnego, ponownie wzrosły. Spadek cen odnotowano w odniesieniu do kukurydzy.
W dniach 21-23.10.2013 r. ceny zbóż podstawowych oferowanych do sprzedaży kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 710- 800 zł/t, pszenica paszowa 705-770 zł/t, żyto konsumpcyjne 510-550 zł/t, jęczmień paszowy 710-800 zł/t. Kukurydzę oferowano po 600- 780 zł/t. Do sprzedaży tak jak przed tygodniem wystawiono również kukurydzę o wilgotności około 22-30% po 470-500 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W drugiej dekadzie października 2013 r. zmiany cen zbóż na monitorowanych giełdach zagranicznych były różnokierunkowe. W notowaniu z 17 października 2013 r. (za FAPA) na giełdzie w USA przeciętna cena pszenicy HRW, Nr 1 była o 1% większa niż przed tygodniem, a SRW, Nr 2 o 1% mniejsza.
 
W tym czasie na giełdzie w Argentynie, Francji i w Niemczech ceny pszenicy konsumpcyjnej nie uległy zmianie, a na Ukrainie zwiększyły się o 6,5%.
 
W ciągu tygodnia jęczmień paszowy potaniał w USA o 0,3% i we Francji o 3%, a w Niemczech podrożał o 3%. Cena kukurydzy, w porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia, spadła w USA i w Argentynie po około 2%, a wzrosła we Francji o 1%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!