| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (30.06-06.07.2014)

Prezentujemy podsumowanie rynku zbóż w dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2014 w Polsce, przygotowane w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Rynek zbóż w Polsce i na świecie (30.06-06.07.2014)
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w dniach 30.06–06.07.2014 r. utrzymała się w granicy zbliżonej do notowanej w dwóch poprzednich tygodniach i wyniosła 766 zł/t. Była ona jednak mniejsza o 1% niż przed miesiącem i o 13% niż przed rokiem.
 
Średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 547 zł/t, a więc niższym o 3% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku żyto było o 9% tańsze.
 
Cena jęczmienia paszowego zmalała do 626 zł/t, czyli o 10,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Zboże to było tańsze o 17% niż przed miesiącem i o 15% niż przed rokiem.
 
W kraju utrzymuje się wzrostowy trend cen kukurydzy. W dniach 30.06–06.07.2014 r. przeciętna cena tego zboża wynosiła 727 zł/t i była większa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Cena ta była jednak o 16% mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 r.
 
Giełdy w Polsce
 
W dniach 30.06–06.07.2014 r. przedsiębiorcy, w oczekiwaniu na dalszą, sezonową zniżkę cen, wstrzymywali się z zakupem zbóż na krajowych giełdach towarowych. W drugim tygodniu lipca 2014 r. złożono pierwsze oferty sprzedaży jęczmienia paszowego z tegorocznych zbiorów zarówno ziarna importowanego, jak i krajowego po 540–570 zł/t. Spadek cen tego ziarna wywiera presję na zniżkę pozostałych cen zbóż podstawowych.
 
W dniach 07–09.07.2014 r. ceny oferowanych do sprzedaży zbóż kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 725–800 zł/t, pszenica paszowa 750–780 zł/t, żyto konsumpcyjne 530–590 zł/t, jęczmień paszowy 570–765 zł/t, a kukurydza 660–770 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych na początku lipca 2014 r. malały ceny pszenicy. W notowaniu z 3 lipca 2014 r. (za FAPA) na giełdzie w USA pszenica HRW, Nr 1 oraz SRW, Nr 2 kosztowała o 4% mniej niż tydzień wcześniej. W tym czasie na giełdzie w Niemczech cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się o 1%. We Francji i na Ukrainie giełdowe ceny tego zboża utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim tygodniu.
W analizowanym okresie za jęczmień paszowy na giełdzie w USA uzyskiwano o 4% mniej niż przed tygodniem, a w Niemczech o 3% więcej. W tym czasie we Francji cena tego zboża praktycznie pozostała niezmienna. Giełdowa cena kukurydzy w USA była niższa o 5% niż przed tygodniem, w Argentynie o 3%, a we Francji tylko o 0,3%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!