| Autor: redakcja1

Niższe zbiory żyta w UE

Jak wynika z danych KE, unijna produkcja żyta w sezonie 2014/2015 wyniosła 8,7 mln ton, a więc była o 1,6 mln ton niższa w odniesieniu do minionego sezonu – podaje FAMMU/FAPA.

Niższe zbiory żyta w UE

Zbiory żyta w UE

Minimalnie większe są prognozy Coceral wynoszące 8,78 mln ton, a więc to mniej o 13,2% niż w poprzednim sezonie. Oba kluczowe kraje w produkcji tego gatunku we Wspólnocie odnotowały zniżkę zbiorów w porównaniu z ubiegłym rokiem i są to: Niemcy o 17,4%, a Polska – o 16,3%.

Słabsze wyniki produkcji żyta odnotowano także w takich krajach jak: Hiszpania, Austria, Francja, Czechy i Litwa. Wyższe zbiory tego gatunku w odniesieniu do 2013 r. zanotowały z kolei Dania, Węgry i Szwecja.

Niemniej jednak, unijny segment paszowy jest bardzo dobrze zaopatrzony w zboża. Produkcja kukurydzy w obrębie UE jest oceniana na 71,8 mln ton wobec 65,2 mln ton w poprzednim sezonie. Istotny wzrost produkcji kukurydzy do rekordowego poziomu rekompensuje spadek produkcji żyta oraz kilku innych gatunków paszowych o mniejszym znaczeniu w Unii. Jak wynika z danych KE, całkowita produkcja zbóż paszowych wyniesie 164,75 mln ton w stosunku do 160,1 mln ton sezon wcześniej.

Trzeba podkreślić, że prognozowany jest spory wzrost końcowych zapasów zbóż paszowych w UE z 24,4 mln ton w sezonie 2013/2014 do 33,3 mln ton w sezonie 2014/2015. W związku z tym, obniżenie się produkcji żyta, czyli gatunku uprawianego na szerszą skalę tylko w dwóch unijnych krajach - Polsce i Niemczech, nie będzie miał większego znaczenia dla bilansu zbóż paszowych w UE, w tym także i w Polsce.Tagi:
źródło: