| Autor: redakcja1

Zboża w trendzie spadkowym na światowych giełdach

Od kilku miesięcy na giełdach amerykańskich i w Unii Europejskiej, obserwujemy coraz wyraźniej rysujący się spadkowy trend cen zbóż – podaje FAMMU/FAPA.

Zboża w trendzie spadkowym na światowych giełdach

Spadki cen kukurydzy już od kwietnia


Na paryskim Euronext notowania kukurydzy w kontraktach terminowych stopniowo maleją od drugiej połowy kwietnia 2014 roku. Od tego czasu zniżka cen w najbliższym kontrakcie w połowie lipca br. osiągnęła już 13% dochodząc do 169 EUR/t.

Ceny pszenicy zaczęły spadać w maju


W odniesieniu do kontraktów dla pszenicy spadkowa tendencja rozpoczęła się blisko trzy tygodnie później. Procentowa obniżka notowań od początku maja br. wyniosła 12%. Na początku drugiej połowy lipca tego roku pszenica w najbliższym kontrakcie kosztowała 183 EUR/t.

Ceny zbóż w lipcu 2014 r.


Koniec trzeciego tygodnia lipca br. przyniósł nieznaczne zwyżki notowań pszenicy na giełdach. Wzrosty te były najprawdopodobniej głównie odpowiedzią na niepokojące doniesienia o zaostrzeniu konfliktu na Ukrainie, co w konsekwencji mogłoby wpłynąć na ewentualne perturbacje w transporcie zbóż z rejonu Morza Czarnego. Po zestrzeleniu przez terrorystów samolotu malezyjskich linii lotniczych zaostrzył się konflikt między Rosją a Ukrainą. Zwiększyło się również prawdopodobieństwo dalszej jego eskalacji. Wraz z tym wzrasta też obawa pojawienia się utrudnień logistycznych w transporcie zbóż z krajów tego regionu.
 
Ukraina i Rosja zaliczają się do znaczących dostawców pszenicy, przy czym Ukraina zajmuje trzecią pozycję w wysyłce kukurydzy na świecie. Jak wynika z prognoz USDA, w sezonie 2014/2015 eksport pszenicy z obu krajów miał osiągnąć 28,5 mln ton, co stanowiłoby niemal 20% globalnych dostaw pszenicy przewidzianych w tym sezonie, czyli 151,7 mln ton.
 
Zdaniem analityków z australijskiego banku ANZ w Melbourne, światowy rynek zbożowy pozostanie w najbliższym czasie niezwykle wrażliwy na rozwój sytuacji na Ukrainie, a w szczególności dotyczyć to będzie pszenicy. Drugim czynnikiem, który mógł spowodować taki ruch cen są nasilające się niepokoje o skutki deszczowej aury w niektórych krajach zachodniej Europy na jakość ziarna pszenicy. Z drugiej jednak strony aktualne prognozy dla Unii Europejskiej są w nadal bardzo optymistyczne.
 
Niemniej jednak, przy założeniu, że do zakończenia żniw na półkuli północnej nie wystąpią rozległe w skutkach anomalia pogodowe, mogące drastycznie obniżyć wyniki tegorocznej produkcji zbożowej, to unijny rynek będzie bardzo dobrze zaopatrzony w zboża w obecnym sezonie. Ceny zbóż będą więc miały potencjał spadkowy, a zapasy wzrosną. Niewykluczone, że Unia będzie rozważała powrót do ceł w imporcie ziarna.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!