| Autor: redakcja1

Uprawom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z ploniarką zbożówką oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

Uprawom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka

Ploniarka zbożówka

 
Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej niebezpieczne dla kukurydzy jest I pokolenie. Larwy zimują w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Natomiast muchówki wylatują w kwietniu i w maju, gdzie na siewkach roślin kukurydzy w fazie od pierwszego do drugiego liścia składają jaja. Najczęściej występują na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach, w okresie rozwijania się 3 liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

Jeżeli zatem na uprawach kukurydzy znajduje się 5 lub więcej jaj na 10 roślinach to należy dokonać zabiegu zwalczającego za pomocą insektycydów. Zazwyczaj jest to termin rozwijania przez rośliny 3 liścia, choć najpóźniej gdy długość blaszki trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia. Jeśli jednak uprawy znajdują się w rejonie silnego występowania ploniarki zbożówki to stosuje się opryski bez analiz na obecność jaj.
 
Niemniej jednak szkody można ograniczyć poprzez wczesny wysiew kukurydzy, zaprawianie nasion oraz odpowiednią agrotechnikę w szczególności w obrębie orki i podorywki.
 
Jednakże zalecane jest przeprowadzenie oprysków dopiero wtedy gdy metody biologiczne, agrotechniczne i hodowlane zawiodą.

Pierwsze plantacje zaatakowane przez tego szkodnika w tym roku znajdują się w województwie wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim oraz podkarpackim.


Tagi:
źródło: