| Autor: redakcja1

W sezonie 2013/2014 z Polski wypłynęło rekordowo dużo pszenicy

W sezonie 2013/2014 za pośrednictwem portów morskich wyeksportowano za granicę 1,83 mln t pszenicy, co stanowi nowy rekord. Niemniej jednak, wysyłka ziarna kukurydzy zmniejszyła się o połowę do 0,27 mln t – podaje Bank BGŻ.

W sezonie 2013/2014 z Polski wypłynęło rekordowo dużo pszenicy

Eksport pszenicy


Jak wynika z danych Sparks Polska, eksport pszenicy drogą morską w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. wyniósł 1,825 mln ton, a więc to wzrost o 137% - 1,055 mln t w odniesieniu do wysyłki w sezonie 2012/2013.

Import pszenicy
 

Import za pośrednictwem portów był nieznaczny i wyniósł tylko 0,012 mln t, a zatem nadwyżka w handlu poprzez porty wyniosła 1,813 mln t i była o 1,076 mln t wyższa niż sezon wcześniej. Wzrost tej nadwyżki przewyższał prognozowany przyrost produkcji pszenicy w Polsce w 2013 r., który miał być na poziomie 0,87 mln t.
 
W związku z tym, w sposób znaczący wzrósł udział wysyłki drogą morską w zagospodarowaniu polskiego ziarna pszenicy. Z danych GUS wynika, że co roku przedmiotem skupu jest blisko 55-60% produkcji pszenicy. Dlatego też na eksport przez porty przeznaczana jest niemal jedna trzecia całego skupu pszenicy.

Ceny pszenicy w portach


Niestety cena zbóż w portach stała się jeszcze ważniejszym wyznacznikiem dla cen płaconych w transakcjach na terenie naszego kraju. Utrwaliła także regionalny rozkład cen od najwyższych w portach do najniższych na terenach najbardziej od nich oddalonych, czyli głównie w Polsce Pd.-Wsch.
 

Transport pszenicy drogą lądową
 

W poprzednim sezonie znaczne niższe znaczenie miały dostawy drogą lądową przez zachodnią granicę, co sprawiło, że zróżnicowanie cen pszenicy z zachodu na wschód kraju było nieco mniejsze niż w ubiegłych sezonach. Na dzień dzisiejszy powszechnie uważa się, że eksport pszenicy w sezonie 2014/2015 będzie niższy niż w sezonie ubiegłym. Nawet jeżeli wysyłka będzie jeszcze mniejsza, to spadek nie będzie duży.

Spadek eksportu kukurydzy
 

Znacznemu wzrostowi eksportu pszenicy poprzez porty towarzyszył spadek wysyłki kukurydzy. Wyniósł on jedynie 271 tys. t w stosunku do 582 tys. t w sezonie 2012/2013. Przy nieznacznej skali importu, nadwyżka w handlu morskim kukurydzą wyniosła 236 tys. t i była o ponad połowę niższa niż w sezonie poprzednim.
 
Z kolei dostawy kukurydzy z rynku polskiego napotykały na rynkach międzynarodowych konkurencję taniej kukurydzy pochodzącej z Ukrainy. W sezonie 2013/2014 duży był także popyt na kukurydzę na rynku lokalnym, gdyż zastąpiła ona w mieszankach paszowych w pewnym stopniu drogą pszenicę i jęczmień.

Wysoki eksport żyta i jęczmienia
 

W sezonie 2013/2014 zanotowano także wysoki eksport żyta drogą morską. Wyniósł on 478 tys. t w stosunku do 306 tys. t w sezonie 2012/2013. Natomiast jęczmień był jedynym znaczącym gatunkiem zboża, którego import w ilości 172 tys. t drogą morską był większy niż eksport wynoszący 128 tys. t. Spowodowane to było relatywnie wysokimi cenami zbóż w Polsce, gdzie zbiory w 2013 r. były małe wobec cen u kilku innych producentów unijnych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!