| Autor: redakcja1

Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

Według FAO, wczesne perspektywy produkcji zbóż w sezonie 2022/23 wskazują na prawdopodobny spadek, który byłby pierwszym spadkiem od czterech lat. Biorąc pod uwagę warunki upraw już w gruncie i zamiary sadzenia tych, które jeszcze nie zostały zasiane, prognozuje się, że światowa produkcja zbóż spadnie do 2 784 mln ton (w tym ryż), co oznacza spadek o 16 mln ton od rekordowej produkcji szacowanej na rok 2021.

Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie
Wśród głównych zbóż największy spadek przewidywany jest dla kukurydzy, a następnie pszenicy i ryżu. Z kolei globalne wyniki produkcji jęczmienia i sorgo prawdopodobnie wzrosną w 2022 r.

FAO przewiduje, że światowe wykorzystanie zbóż spadnie w 2022/23 o 0,1 proc. (r/r) do 2 788 mln ton. Przewidywany spadek, pierwszy od dwudziestu lat, wynikałby głównie z oczekiwanego spadku wykorzystania pszenicy, grubych ziaren i ryżu w paszach, wraz z mniejszym przewidywanym spadkiem zastosowań przemysłowych, głównie pszenicy i ryżu. FAO oczekuje natomiast, że światowe spożycie zbóż na świecie wzrośnie, dotrzymując kroku dalszemu wzrostowi liczby ludności na świecie.

Opierając się na wstępnych prognozach FAO dotyczących światowej produkcji zbóż w 2022 r. i wykorzystania w 2022/23 r., produkcja zbóż nie byłaby wystarczająca do spełnienia oczekiwanych wymogów wykorzystania, prowadząc do zmniejszenia o 0,4 proc. światowych zapasów zbóż z poziomu otwarcia do 847 mln ton.

Przy obecnym poziomie wykorzystania i prognozach zapasów światowy wskaźnik zużycia do zapasów zbóż spadłby z 30,5% w 2021/22 do 29,6% w sezonie 2022/23, czyli do najniższego poziomu od 2013/2014, ale nadal znacznie powyżej rekordowo niskiego poziomu - 21,4 proc. zarejestrowanego w sezonie 2007/08. FAO oczekuje, że wśród głównych zbóż spadek zapasów kukurydzy będzie największy. Eksperci przewidują również, że zapasy jęczmienia i ryżu spadną, podczas gdy zapasy pszenicy i sorgo prawdopodobnie wzrosną.

FAO oczekuje, że światowy handel zbożami spadnie do trzyletniego minimum, szacowanego na 463 mln ton, czyli o 2,6 proc. poniżej poziomu z lat 2021/22. Ten oczekiwany spadek odzwierciedla prawdopodobny spadek światowego handlu grubymi ziarnami i pszenicą, podczas gdy perspektywy dla ryżu pozostają pozytywne.

Indeks cen zbóż FAO (wchodzi w skład indeksu cen żywności FAO) wyniósł średnio 173,4 punktu w maju, osiągając nowy rekord wszech czasów i 39,7 punktu (29,7 procent) powyżej wartości z poprzedniego roku. Coraz mniejsze dostawy i niepewność rynkowa, zwłaszcza w przypadku pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, a także rosnące ceny energii i środków produkcji prawdopodobnie utrzymają ceny zbóż na świecie, przynajmniej do pierwszej połowy sezonu 2022/23.


Tagi:
źródło: