| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2016 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w 2016 roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie gorzej niż w roku minionym - poinformował Główny Urząd Statystyczny we Wstępnej ocenie przezimowania upraw ozimych w 2016 roku.

Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2016 r.

Przezimowanie upraw ozimych w 2016 r.

Dość duże straty w areale upraw ozimych wystąpiły w województwach: kujawsko–pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, mniejsze w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
 
Największą przyczyną wystąpienia szkód zimowych były krótkotrwałe, ale silne mrozy w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej. Późniejsze wahania temperatury powietrza między dniem i nocą, pojawiające się lokalnie, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co także przekładało się na uszkodzenia roślin.
 
Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się na początku marca.
 
Korzystne warunki agrometeorologiczne w marcu umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. Lokalnie w pierwszej połowie, a na sporym obszarze kraju w drugiej połowie miesiąca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.

Zasiewy zbóż ozimych pod zbiory w 2016 r.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2016 r. zasiano 4,4 mln ha, czyli na poziomie roku minionego, w tym:

  • pszenicy ozimej ponad 1,9 mln ha,

  • żyta ponad 900 tys. ha,

  • pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,

  • jęczmienia ozimego ok. 219 tys. ha,

  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 101 tys. ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym ocenia się na ponad 0,8 mln ha.
 
Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2016 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był gorszy od zeszłorocznego. Oceniono go na 3,3 – 3,5 stopnia kwalifikacyjnego.Tagi:
źródło: