| Autor: redakcja1

Wzrost globalnych zbiorów zbóż

Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są przewidywane są na 2,159 mld t, czyli o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku i wyniesie 2,787 mld t.

Wzrost globalnych zbiorów zbóż
Zużycie szacowane jest na rekordowym poziomie 2,186 mld t, co będzie skutkowało dalszym spadkiem poziomu zapasów o 4,3% do 601 mln t. Zapasy głównych eksporterów obniżą się o 4,1% do 165 mln t, przy czym zniżka będzie dotyczyła przede wszystkim kukurydzy. Sytuacja na rynku pszenicy będzie się zasadniczo różniła od sytuacji na rynku zbóż paszowych.
 
Światową produkcję pszenicy w 2019 r. prognozuje się na 764 mln t, a więc o 4,2% więcej niż w poprzednim roku. Niższe zapasy początkowe spowodowały, że podaż ogółem pszenicy wzrosła o 2,5% do 1,029 mld t. Jej zużycie w sezonie 2019/2020 może zwiększyć się o 2,4% do 757 mln t. Na koniec sezonu zapasy pszenicy mogą być wyższe o 2,6% do 272 mln t.
 
Na rynku zbóż paszowych szacuje się ponowne obniżenie nadwyżek podaży nad popytem. Ich zbiory są oceniane na 1,395 mld t, a więc o 1,1% mniej niż w 2018 r. Spadku produkcji kukurydzy o 2,7% do 1,099 mld t i sorga o 0,2% do 59 mln t nie skompensował wzrost produkcji pozostałych zbóż paszowych. Podaż ogółem zmniejszyła się o 1,5% do 1,758 mld t, co przy szacowanej zwyżce zużycia o 0,6% do 1,429 mld t będzie skutkowało redukcją stanu zapasów o 9,4% do 329 mln t. U głównych eksporterów zapasy zmaleją o 5,9% do 96 mln t.
 
W 2019 r. krajowe zbiory zbóż podstawowych są szacowane na 25 mln t, a więc o 10% więcej niż w klęskowym 2018 r. Zbiory kukurydzy są oceniane na 3,9 mln ton, tj. 2% mniej niż w 2018 r. W sezonie 2019/2020, pomimo zwyżki podaży z nowych zbiorów, niski stan zapasów początkowych spowodował, że krajowe zasoby zbóż obniżyły się o 5% do 31,8 mln t. Podaż całkowita może zmaleć o 4,4% do 33,8 mln t. Zużycie zbóż szacuje się na 28 mln t, tj. na poziomie podobnym do notowanego w poprzednim sezonie. Eksport zmaleje o 24% do 3,4 mln t. Rozchody ogółem obniżą się o 3%, a zapasy końcowe o ponad 17% do 2,5 mln t, co w stosunku do zużycia krajowego, stanowiłoby 8,9% względem 10,8% rok wcześniej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!