| Autor: redakcja1

Zagraniczny handel zbożem

W okresie od lipca do października 2023 r. z Polski wywieziono 4,6 mln ton ziarna zbóż, a więc więcej o 33% niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Zagraniczny handel zbożem
Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 2,7 mln ton i 57% wywiezionego ziarna ogółem, głownie w Niemczech - 1,7 mln ton i 36% eksportu ziarna, Niderlandach - 522 tys. ton i 11% i Hiszpanii - 204 tys. ton i 4%. Do krajów trzecich wysłano 1,9 mln ton ziarna - 43% eksportu zbóż. Ziarno zbóż, tj. przede wszystkim pszenicę wywożono do Nigerii - 559 tys. ton i 12% wysyłki ziarna ogółem, RPA - 347 tys. ton i 8%, Wielkiej Brytanii - 174 tys. ton i 4%, Kamerunu - 119 tys. ton i 3% oraz Maroka - 95 tys. ton i 2%.

Pszenicy wywieziono 2,7 mln ton, kukurydzy – 964 tys. ton, pszenżyta – 354 tys. ton, żyta – 268 tys. ton, jęczmienia – 267 tys. ton, owsa – 61 tys. ton, sorga – 1,1 tys. ton oraz 9,6 tys. ton pozostałych zbóż – szczególni prosa i gryki.

Największy wolumen wywozu pszenicy zaobserwowano do krajów pozaunijnych -1,8 mln ton i 67% eksportu tego ziarna, szczególnie do Nigerii - 559 tys. ton i 21%, RPA - 347 tys. ton i 13%, Kamerunu - 119 tys. ton i 4,5% i Maroka - 95 tys. ton i 4%. Do krajów unijnych wysłano blisko 893 mln ton i33% eksportu tego zboża. Liczącymi się odbiorcami pszenicy wśród krajów UE były Niemcy z 702 tys. ton i 26% eksportu tego zboża oraz Niderlandy - 59 tys. ton i 2%. Niemcy były również głównym odbiorcą jęczmienia i żyta z Polski - odpowiednio 161 tys. ton i 205 tys. ton, czyli 60% i 76% eksportu tych zbóż. Także kukurydzę wysyłano głównie do Niemiec - 355 tys. ton i 37%, a także do Niderlandów - 337 tys. ton i 35%.


Tagi:
źródło: