| Autor: redakcja1

Zbiory kukurydzy w UE-27 będą najniższe od 15 lat

Komisja Europejska w swojej prognozie z końcówki października ponownie obniżyła swoje oczekiwania co do tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej.

Zbiory kukurydzy w UE-27 będą najniższe od 15 lat
Ostatnie szacunki opiewają na tylko 55,1 mln ton (-24,7% r/r), w porównaniu do 55,7 mln ton oczekiwanych miesiąc wcześniej. Jeśli prognozy się sprawdzą, to zbiory unijnej kukurydzy będą najniższe od 2007 roku, kiedy to zbiory nie przekroczyły 50 mln ton (dla dzisiejszej UE-27).

Za pogarszające się perspektywy unijnej produkcji odpowiada sucha i gorąca pogoda, która najbardziej dała się we znaki krajom południa Europy, ale też francuskim rolnikom. W efekcie Francja - największy unijny producent kukurydzy - odnotuje 26% spadek zbiorów w tym roku do tylko 11,4 mln ton.

Zbiory wszystkich zbóż w UE:

W swoim najnowszym raporcie Komisja Europejska oczekuje, że całkowita produkcja zbóż w UE wyniesie w tym roku 272,61 mln ton, czyli będzie o 7,5% mniejsza niż w sezonie 2021/22.

W stosunku do prognoz sprzed miesiąca, korekta w górę produkcji pszenicy miękkiej (+0,15 mln ton) i jęczmienia (+0,11 mln ton) została z nawiązką zniwelowana przez cięcie oczekiwanych zbiorów kukurydzy (-0,64 mln ton) i owsa (-0,13 mln ton).

W skali roku spadną zbiory wszystkich zbóż z wyjątkiem owsa (+1,2% r/r) i jęczmienia (+0,24% r/r). Jednocześnie tegoroczne zbiory powinny być o 5,2% poniżej średniej 5-letniej.
Spadek produkcji jest głównie konsekwencją gorszego plonowania (-23% w przypadku kukurydzy) w związku z gorącą i suchą pogodą w dużej części Europy.

Areał upraw zbożowych pod tegoroczne zbiory jest o 1,2% mniejszy niż rok temu i o 1,1% poniżej średniej 5-letniej.

Aktualnie zbiory pszenicy miękkiej szacowane są na 128,19 mln ton, czyli o 1,5% mniej niż rok temu, ale 1,9% powyżej średniej.

Druga co do wielkości uprawa unijna - kukurydza zmniejszy się o 24,7% - r/r, do tylko 55,10 mln ton.

Tegoroczne zbiory jęczmienia oceniane są na 52,01 mln ton, czyli o skromne 0,2% powyżej ubiegłego roku.


Tagi:
źródło: