| Autor: redakcja1

Zbiory zbóż w kraju

W 2018 r. w Polsce susza w okresie wiosenno-letnim miała spory wpływ na poziom zbiorów. Według GUS zbiory zbóż ogółem, tj. z kukurydzą, prosem i gryką ukształtowały się na poziomie 26,8 mln ton, a więc to o 16% mniejszym od zbiorów zeszłorocznych.

Zbiory zbóż w kraju
Spadek zbiorów wynikał głownie ze sporych mniejszych plonów. Obszar upraw wyniósł 7,8 mln ha i była o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Mniej zebrano wszystkich rodzajów zbóż. Zbiory pszenicy oceniono na 9,8 mln ton, a więc to mniej o 16% niż w 2017 r., a żyta – o 19% do 2,2 mln ton.
 
Podaż zbóż do skupu w sezonie 2018/2019 może być niższa niż w poprzednim sezonie, ze względu na mniejszy poziom zbiorów. W okresie lipiec 2018 r.– styczeń 2019 r. skup zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi był o 27% niższy niż w tym samym czasie przed rokiem i wyniósł 4,7 mln ton. W tym czasie skup kukurydzy wzrósł o 18% do 1,8 mln ton.
 
Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2018 r. wynika, że obszar zasiewów zbóż ozimych w Polsce pod zbiory w 2019 r. jest minimalnie większy od notowanego w poprzednim roku i wynosi 4,3 mln ha. Pszenicy ozimej zasiano 1,9 mln ha, żyta – 0,9 mln ha, pszenżyta ozimego – 1,1 mln ha, jęczmienia – 0,21 mln ha, a zbóż ozimych pozostałych – 0,19 mln ha, w tym 83 tys. ha mieszanek zbożowych ozimych.
 
Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były w lepszej kondycji niż w porównywalnym okresie 2017 r. Nieco lepiej niż przed rokiem oceniono stan plantacji pszenicy ozimej, żyta i jęczmienia ozimego na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego. Na tym samym poziomie jak przed rokiem oceniono stan plantacji pszenżyta ozimego i mieszanek zbożowych ozimych, tj. na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego. Przebieg pogody do końca lutego 2019 r. nie stwarzał zagrożenia dla roślin, w związku z tym krajowe zbiory zbóż w 2019 roku zapowiadają się dobrze.


Tagi:
źródło: