| Autor: redakcja1

Zbiory zbóż w Polsce

W 2017 r. krajowe zbiory zbóż w sumie, czyli wraz z kukurydzą, prosem i gryką oceniono na 32,2 mln ton, tj. zwyżka w stosunku do szacunku z września o 0,2 mln ton.

Zbiory zbóż w Polsce
Zbiory były wyższe o 8% niż w 2016 r. i o 10% od zbiorów uzyskanych w latach 2012–2016 wynoszący 29,4 mln ton. Wzrost zbiorów spowodowany był o 3% większym niż przed rokiem obszarem uprawy oraz wyższymi plonami, tj. 4,19 t/ha względem 4,00 t/ha w 2016 r.
 
Areał uprawy zbóż podstawowych z mieszankami w 2017 r. wyniósł 7 mln ha i był o 4% większa niż w poprzednim roku. W tym czasie plony tych zbóż zwiększyły się o 6% do 3,99 mln ton. W wyniku czego zbiory zbóż podstawowych z mieszankami w 2017 r. ukształtowały się w granicy 28,1 mln ton, tj. o 11% wyższym od ubiegłorocznego i od średniej z lat 2012-2016. Wzrost zbiorów odnotowano m.in. w przypadku pszenicy o 7,5% do 11,6 mln ton, jęczmienia o 15% do 4 mln ton i żyta o 25% do 2,8 mln ton. Spośród zbóż podstawowych mniej niż w 2016 r. zebrano tylko pszenżyta o 0,4% do 5,1 mln ton.
 
Warunki zbioru kukurydzy przeznaczonej na ziarno w 2017 r. były bardzo trudne ze względu na nawracające opady deszczu. Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła 0,6 mln ha i była o 6% niższa niż w 2016 r. Plon kukurydzy oceniono średnio na 7,16 t/ha względem 7,29 t/ha w 2016 r. W tej sytuacji zbiory kukurydzy GUS ocenił na poziomie 4 mln ton, czyli o 8% mniejszym niż rok wcześniej.


Tagi:
źródło: