| Autor: redakcja1

Zbiory zbóż w Polsce

W Polsce w 2022 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami, ale bez kukurydzy, prosa i gryki, mogą ukształtować się na poziomie 27,1 mln ton wobec 27 mln ton w 2021 r., a więc wyższym o 0,4%.

Zbiory zbóż w Polsce
Zbiory pszenicy oszacowano na rekordowym poziomie blisko 13,5 mln ton, czyli wyższym o 11% niż w poprzednim roku, a pszenżyta – 5,6 mln ton, tj. większym o 2%. Mniejsze od zeszłorocznych szacowane są natomiast zbiory pozostałych zbóż. Żyta może zostać zebrane blisko 2,4 mln ton, a jęczmienia 2,8 mln ton, mniej odpowiednio o 5% i 6%. Zbiory owsa mogą zmniejszyć się o 7% do 1,5 mln ton, a mieszanek zbożowych – o 43% do 1,3 mln ton.

Z informacji GUS wynika, że obszar uprawy kukurydzy w 2022 r. może być większy o 18% od zeszłorocznego i wynieść blisko 1,2 mln ha. W związku z tym należy się oczekiwać lepszych niż przed rokiem zbiorów. Polska jest samowystarczalna w produkcji zbóż. Wskaźnik samowystarczalności w tym zakresie w ostatnich latach jest zróżnicowany i zależy głównie od poziomu zbiorów oraz od zapotrzebowania wewnętrznego – przede wszystkim na cele paszowe. Od sezonu 2012/2013 generowane są znaczące nadwyżki ziarna, co przyczyniło się m.in. do zwiększenia krajowego eksportu. W ostatnich latach z Polski wywożono średnio 23–26% wolumenu krajowych zbiorów zbóż.


Tagi:
źródło: