| Autor: redakcja11

Dobra jakość ziarna i konkurencyjne ceny stymulowały eksport zbóż z Polski

W 2015 r. z Polski eksport zbóż z Polski wzrósł o 11% do 6,1 mln ton. Wartość wywieziony zbóż zwiększyła się natomiast o 12% do 1,1 mld EUR.

Dobra jakość ziarna i konkurencyjne ceny stymulowały eksport zbóż z Polski

Eksport zbóż z Polski

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, z kraju wyeksportowano głównie pszenicę (65% wolumenu), kukurydzę (11%) i pszenżyto (10%).

Eksport ziarna zbóż do UE wyniósł 3,3 mln ton, czyli o 2% mniej, z kolei więcej o 30% wywieziono do krajów trzecich aż 2,8 mln ton, W ubiegłym roku najwięcej ziarna zbóż wysłano do: Niemiec (45% wolumenu i 41% wartości). Znaczacymi odbiorcami zboża z Polski były również Egipt i Arabia Saudyjska (po około 10% wolumenu i wartości) oraz Algieria i Maroko (po 5%).


Eksport przetworów zbożowo-mącznych

W 2015 roku eksport przetworów zbożowo-mącznych wyniósł prawie 1 mln ton i był większy o 10% niż w 2014 r. Wartość eksportu tych przetworów uległa zwyżce o 20% i osiągnęła poziom 1,8 mld EUR. Przede wszystkim przetwory zbożowo-mączne wywożone były do UE (w latach 2013–2015 – około 80% wolumenu i 75% wartości).

W roku ubiegłym na rynek UE trafiło 764 tys. ton przetworów zbożowo-mącznych (wzrost o 60 tys. ton). Do krajów trzecich wysłano 199 tys. ton tych przetworów czyli o 28 tys. ton więcej niż przed rokiem, w tym 53 tys. ton – do krajów WNP tj. o 8,7 tys. ton mniej. 436 mln EUR wyniosły wpływy uzyskane z eksportu przetworów zbożowo-mącznych do krajów trzecich, w tym do WNP – 91 mln EUR.

Głównymi kierunkami wywozu przetworów zbożowo-mącznych pozostały: Niemcy (238 tys. ton), Wielka Brytania (85 tys. ton) i Czechy (72 tys. ton), a spoza Unii Europejskiej – Rosja (32 tys. ton). Spośród krajów pozaunijnych znaczącymi odbiorcami były Kambodża (15 tys. ton) i Arabia Saudyjska (14 tys. ton). Tagi:
źródło: