| Autor: redakcja1

Żyto mieszańcowe. Dlaczego warto rozważyć wybór hybrydy?

Na polskim rynku pierwsze odmiany żyta mieszańcowego pojawiły się ponad dwadzieścia lat temu. Aktualnie powierzchnia uprawy hybryd zajmuje około 100 tysięcy hektarów, co stanowi jedynie kilkanaście procent całej powierzchni przeznaczonej na uprawę tego gatunku. Dla porównania: u naszych zachodnich sąsiadów odmianami mieszańcowymi obsiane jest ponad 400 tys. ha, co stanowi około 70% całego areału.

Żyto mieszańcowe. Dlaczego warto rozważyć wybór hybrydy?

Żyto mieszańcowe

Odmiany mieszańcowe cechują się zdecydowanie lepszą plennością w porównaniu z odmianami konwencjonalnymi, porównywalną zimotrwałością i zdrowotnością. Teoretycznie, tak jak w przypadku odmian rzepaku, hybrydy powinny w perspektywie kilkunastu lat wyprzeć odmiany populacyjne. Niestety, rolnicy wciąż z nieufnością podchodzą do tej innowacji. Zdaniem Anny Rogowskiej, najprawdopodobniej wynika to z przeświadczenia, iż w tę uprawę nie warto inwestować. Tradycyjnie już wielu rolników decydując się na wybór tego zboża uprawia je ekstensywnie, bez ponoszenia wysokich kosztów na kwalifikowany materiał siewny, zaprawianie ziarna, nawożenie, ochronę chemiczną czy antywylegacze. Te wszystkie zaniechania i zaniedbania rzutują na końcowy rezultat produkcji – niski i złej jakości plon.

Dlaczego warto wybrać hybrydy? Naukowcy zajmujący się nowymi odmianami zbóż skupiają się na podwyższaniu jakości plonu oraz zwiększaniu odporności na stresy i patogeny przy równoczesnym zachowaniu wysokiej plenności. Wielkim sukcesem w hodowli żyta było stworzenie mieszańców i prace nad ich udoskonalaniem. Kierunki prac dyktowane są potrzebami rynku oraz przemysłu przetwórczego. Najważniejszą cechą mieszańców żyta jest wykorzystanie efektu heterozji, czyli podwyższenia siły fizjologicznej roślin, która jeszcze bardziej zwiększa potencjał plonowania.

Hodowla żyta mieszańcowego to skomplikowany i długotrwały proces, który polega na krzyżowanie najlepszych linii między sobą lub z materiałem pochodzącym z hodowli populacyjnej w celu indukowania nowej zmienności, następnie wytworzenie linii wsobnych (wzmocnienie efektu heterozji i zapewnienie jego powtarzalności), selekcja wytworzonych linii wsobnych pod kątem wartości rolniczej, krzyżowanie wyselekcjonowanych linii oraz ocena wartości kombinacyjnej linii wsobnych poprzez sprawdzenie poziomu plonowania mieszańców testowych w doświadczeniach polowych. Ostatnim etapem procesu jest wytworzenie mieszańcowego materiału siewnego z najlepszych linii i zgłoszenie nowych odmian do badań prowadzonych przez urząd rejestrowy – COBORU. Według oficjalnych badań porównawczych prowadzonych przez ten Ośrodek należy przyjąć, że średni plon, jaki osiągają mieszańce żyta jest większy nawet o 20% w stosunku do średniego plonu odmian populacyjnych.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: