| Autor: redakcja1

Światowe ceny żywności rosły w styczniu

Indeks cen żywności FAO, który śledzi zmiany cen większość towarów spożywczych sprzedawanych na świecie, wynosił w styczniu 135,7 pkt. w porównaniu ze zrewidowanym w górę 134,1 pkt. w grudniu. Oznacza to pokonanie ubiegłorocznego szczytu z listopada i poziom zbliżony do 10-letnich maksimów.

Światowe ceny żywności rosły w styczniu
Analizowany indeks cen żywności wzrósł w skali miesiąca o 1,1% i jest o 1/5 wyższy w stosunku do stycznia 2021 roku.
 
Analizując poszczególne grupy towarów (subindeksy) trzeba zauważyć, że w styczniu nadal rosły międzynarodowe ceny produktów mlecznych i do trendu wzrostowego wróciły ceny olejów roślinnych.

W tym samym czasie ceny zbóż i mięsa pozostawały stabilne, a światowe ceny cukru spadały drugi miesiąc z rzędu.

Indeks cen cukru FAO spadł w styczniu o 3,1 procent i był najniższy od sześciu miesięcy. Styczniowy spadek międzynarodowych notowań cukru był związany głównie z korzystnymi perspektywami produkcji i dobrymi postępami zbiorów u głównych eksporterów, czyli w Indiach i Tajlandii, oraz lepszymi opadami deszczu w kluczowych obszarach uprawy Brazylii. Ponadto niższe ceny etanolu w Brazylii wywarły w styczniu dalszą presję na obniżenie światowych cen cukru. Jednak umocnienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, co zwykle ogranicza dostawy z Brazylii, największego światowego eksportera cukru, zapobiegło poważniejszym spadkom cen cukru.

Indeks cen zbóż FAO był w styczniu o skromne 0,1 procenta wyższy niż miesiąc wcześniej i 12,5% powyżej stycznia 2021 roku.. Światowe ceny pszenicy spadły w styczniu o 3,1 procent, przy zwiększonych dostawach sezonowych z dużych zbiorów w Australii i Argentynie. Jednak wsparcie ze strony utrzymującego się silnego popytu w warunkach ograniczonej globalnej dostępności pszenicy wyższej jakości oraz niepewności co do dostaw na eksport zapobiegły dalszemu spadkowi cen. Z kolei ceny eksportowe kukurydzy wzrosły w styczniu o 3,8 procent od grudnia, głównie z powodu obaw o utrzymujące się susze na półkuli południowej, czyli w Argentynie i Brazylii. Wśród innych zbóż gruboziarnistych w styczniu wzrosły również międzynarodowe ceny sorgo, zgodnie z trendami cenowymi kukurydzy, ale notowania jęczmienia były nieco niższe. Zakończenie zbiorów głównych zbóż u głównych dostawców i zakupy dokonywane przez azjatyckich nabywców również podniosły w styczniu międzynarodowe ceny ryżu o 3,1 procent.

Indeks cen mięsa FAO wyniósł 112,6 pkt w styczniu, co oznacza symboliczny wzrost miesięczny. Nadal jednak ceny mięsa były o 17,3 procent powyżej ich wartości ze stycznia poprzedniego roku. W styczniu ceny bydła osiągnęły nowy szczyt, do czego przyczynił się silny globalny popyt importowy przewyższający dostawy eksportowe, głównie z Brazylii i Oceanii, co odzwierciedla niższe dostawy bydła do przetwórstwa. Tymczasem notowania wieprzowiny nieznacznie wzrosły, ponieważ niedobory siły roboczej i wysokie koszty produkcji osłabiły globalną podaż, przeciwdziałając presji spadkowej wywołanej spowolnieniem importu w Chinach. Z kolei ceny mięsa owczego i drobiowego uległy dalszemu osłabieniu, ponieważ światowe dostawy eksportowe przewyższyły popyt z importu, pomimo ograniczonych dostaw wynikających z opóźnień w produkcji i transporcie związanych z COVID-19 oraz epidemii ptasiej grypy w niektórych dużych krajach produkujących mięso drobiowe.

Indeks cen olejów roślinnych FAO wzrósł w styczniu najbardziej, bo o 7,4 procent w stosunku do grudnia i ustanowił nowy rekord. Wzrost ten odzwierciedlał wyższe notowania oleju palmowego, sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Po krótkotrwałym spadku, międzynarodowe ceny oleju palmowego odbiły się w styczniu, w dużej mierze podszyte obawami o możliwe ograniczenie możliwości eksportowych z Indonezji, największego światowego eksportera oleju palmowego, a także słabą produkcją w kluczowych krajach produkujących. Światowe ceny oleju sojowego również wzrosły, wspierane przez duże zakupy importowe, zwłaszcza z Indii. W międzyczasie ceny rzepaku i oleju słonecznikowego rosły odpowiednio przez utrzymującą się ograniczoną podaż i rosnący globalny popyt importowy. Rosnące ceny ropy naftowej również wspierały międzynarodowe wartości olejów roślinnych.

Indeks cen produktów mlecznych FAO odnotował w styczniu wzrost o 3,1 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Był to piąty z rzędu wzrostowy miesiąc. W skali roku indeks ten zyskał 18,7%. W styczniu notowania cen produktów mlecznych wzrosły, przy czym najbardziej wzrosły ceny odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Styczniowy wzrost wynikał z zacieśnienia na światowych rynkach, odzwierciedlającego zmniejszenie dostępności eksportu, zwłaszcza z Europy Zachodniej, gdzie odnotowane zmniejszenie dostaw mleka w niektórych dużych krajach produkujących mleko. Oczekiwania, że w nadchodzących miesiącach produkcja mleka w Oceanii pozostanie poniżej średnich poziomów, przyczyniły się do zacieśnienia prognoz podaży na światowych rynkach mleczarskich. Dodatkowo, opóźnienia w przetwórstwie mleka i transporcie spowodowane niedoborami siły roboczej związanymi z COVID-19 przyczyniły się do wyższych cen mleka.


Tagi:
źródło: