Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Start kampanii „Tradycja, jakość i europejski smak”

W dniu 7 marca 2011 r. Agencja Rynku Rolnego podpisała z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego umowę na realizację 2-letniej kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów, pt. „Tradycja, jakość i europejski smak”.

Start kampanii „Tradycja, jakość i europejski smak”


Programy realizowane:

Programy wysłane do oceny KE:

 • Wysoka jakość wołowiny gwarantowana w systemie QMP
 • Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System - PQS
 • Jedno jabłko dziennie dla każdego
 • 5 x dziennie warzywa i owoce – kontynuacja kampanii
 • Stawiam na mleko i produkty mleczarskie – kontynuacja kampanii
 • Tradycja, jakość, smak

Zakończone programy:


Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System - PQS


W dniu 3 września 2010 r. Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę ze Związkiem „Polskie Mięso” na realizację 3-letniej, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) pt. „Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System  - PQS”.


Związek „Polskie Mięs”, który jest największą organizacją branży mięsnej w Polsce za cel kampanii przyjął przed wszystkim rzetelne poinformowanie o krajowym systemie PQS gwarantującym wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz specyficzne właściwości mięsa i produktów wyprodukowanych na jego bazie oraz poinformowanie o zakresie i sposobie funkcjonowania omawianego systemu.


Program skierowano do szerokiego grona odbiorców, do których należą następujące grupy docelowe:


1. Konsumenci, w tym głównie osoby dorosłe – kobiety pracujące, w wieku 25-54 lat.


2. Doradcy/Dystrybutorzy:

 • kierownicy/właściciele specjalistycznych sklepów mięsnych,
 • obsługa stoisk mięsnych w sklepach specjalistycznych,
 • kierownicy stoisk mięsnych,
 • obsługa stoisk mięsnych w delikatesach,
 • kierownicy w hurtowniach mięsnych,
 • sprzedawcy w hurtowniach mięsnych.

3. Prasa i opiniotwórcy:

 • dziennikarze (media poradnikowe, lifestylowe, opiniotwórcze, branżowe),
 • restauratorzy (szefowie kuchni, właściciele oraz managerowie F&B)
 • osoby publiczne związane z kulinariami,
 • instytucje (np.: uczelnie, stowarzyszenia).

W ramach kampanii zaplanowano realizację szeregu spójnych działań, takich jak.:

 • kampania telewizyjna spotowa oraz kampania telewizyjna niestandardowa,
 • kampania prasowa (informacje prasowe, reklamy w prasie branżowej),
 • kampania outdoorowa, tj. transit, mega format oraz backlighty,
 • kampania internetowa tj. kampania display, kampania SEM, kampania niestandardowa, kampania społecznościowa, działania net-PR,
 • serwis WWW,
 • działania szkoleniowe tj. szkolenia dla przedstawicieli dystrybutorów, materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników stoisk mięsnych w sklepach specjalistycznych i sieciach delikatesowych, szkolenia dla przedstawicieli uczniów szkół gastronomicznych, szkolenia nauczycieli, szkolenia dla restauratorów i szefów kuchni,
 • działania niestandardowe – konkursy.

Całkowity budżet kampanii wynosi ponad 3 700 000 € netto.


Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie www.wieprzowinapqs.pl.


Europejski stół- tradycja, nowoczesność, jakość

Kampania promocyjna ”Europejski stół- tradycja, nowoczesność, jakość” skierowana jest na rynki krajów trzecich: Rosji, Ukrainy, Chin, Singapuru oraz Tajlandii. Zaplanowane na okres 2 lat działania promocyjne stanowią kontynuację dwuletniej kampanii „Mięso i przetwory spożywcze oparte na tym składniku - tradycja i smak”. Działania mają na celu wzrost popytu na produkty europejskie: wołowinę, wieprzowinę i cielęcinę oraz przetworzone produkty mięsne oparte na tych składnikach poprzez zapoznanie konsumentów oraz przedstawicieli branży o ich wysokiej jakości i niepowtarzalnych walorach smakowych.


Kampania skierowana jest do szerokiego grona odbiorców:

 • dystrybutorów (supermarkety, hurtownicy, detaliści, zakłady garmażeryjne), środowiska biznesowego;
 • organizacji i zrzeszeń, stowarzyszeń branżowych, izb handlowych;
 • restauratorów, szefów kuchni;
 • konsumentów, w tym głównie osoby dorosłe, pracujące w wieku 25-60 lat zamieszkujące miasta powyżej 100 000 mieszkańców;
 • mediów, dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań w tym:

 • promocję w kanałach elektronicznych (strona internetowa, pozycjonowanie) i prasie,
 • reklamę outdoor w krajach azjatyckich, tj. w Chinach, Tajlandii i Singapurze,
 • publikacje (broszura informacyjna o programie i o walorach produktów oraz ich wysokiej jakości; katalog, teczki programowe),
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach którego odbędą się spotkania z grupami docelowymi ze środowiska biznesowego oraz konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli mediów,
 • uczestnictwo w międzynarodowych targach o charakterze rolno-spożywczym,
 • produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych,
 • działania z zakresu marketingu bezpośredniego, w ramach którego zrealizowany będzie direct mailing,

Całkowity budżet kampanii wynosi 3 103 957 Euro.


 Start kampanii „Tradycja, jakość i europejski smak”


W dniu 7 marca 2011 r. Agencja Rynku Rolnego podpisała z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego umowę na realizację 2-letniej kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów, pt. „Tradycja, jakość i europejski smak”.


Program stanowi kontynuację kampanii pt. „Stół pełen smaków”, której zakończenie miało miejsce w marcu 2010 roku. Podobnie do swojego poprzednika kampania „Tradycja, jakość i europejski smak” została skierowana na rynki krajów trzecich, tj. Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone), Korei Południowej i Wietnamu.


Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego rozpoczęła działalność na rzecz promocji polskiego sektora rolno – spożywczego w 2006 roku. Obecnie jest jedną z trzech organizacji w Polsce działających na rzecz producentów i przetwórców mięsa czerwonego.


Cel programu


Celem kampanii promującej świeżą, schłodzoną lub mrożoną wołowinę i wieprzowinę oraz przetwory spożywcze wytwarzane na bazie tych produktów jest:

 • wzrost eksportu europejskiego mięsa i jego przetworów na rynkach docelowych, czyli na rynku Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Wietnamu,
 • pogłębienie wiedzy o walorach smakowych i sposobie produkcji mięsa i przetworów wytwarzanych na ich bazie, ich rozpoznawalności w odniesieniu do wysokiej jakości i szczególnych walorów smakowych,
 • uświadomienie grup docelowych o możliwościach eksportu europejskiego mięsa i jego produktów oraz o dostępności tych produktów - źródłach dostaw.

Grupa docelowa (grupy docelowe)


Program zakłada, że komunikaty kreowane w ramach zaplanowanych działań skierowane zostaną do dwóch głównych grup docelowych:

 1. odbiorców hurtowych, dystrybutorów, importerów, lokalnych producentów i przetwórców, stowarzyszeń branżowych,
 2. dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną, w tym media, dziennikarze branżowi, kucharze, restauratorzy, eksperci gastronomii.

Planowane działania


Działania, które będą realizowane w ramach programu informacyjno - promocyjnego pt. „Tradycja, jakość i europejski smak” to działania z zakresu ATL i BTL, które zostały równomiernie rozłożone w czasie 24 miesięcy trwania kampanii.


Do działania ATL zaliczają się:

 • kampania prasowa,
 • kampania reklamowa (odsłonowa) w Internecie,
 • działania z zakresu Public Relations,
 • strona internetowa kampanii.

Do działania BTL zaliczają się:

 • promocja wystawienniczo – targowa i imprezy towarzyszące targom,
 • direct marketing,
 • produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Całkowity budżet kampanii wynosi ponad 3 476 488,27 € netto.


Kampania pt. "Stawiam na mleko i produkty mleczne" zakończona!


Z dniem 7 października 2010 r. zakończyła się trzyletnia kampania promocyjno – informacyjna pt. „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, realizowana na rynku Polskim. Projektodawcą oraz wykonawcą programu był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., który jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz sektora mleczarstwa. Celem podjętych przez organizację proponującą starań było zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych oraz poinformowanie o konsekwencjach wynikających z niedoboru wapnia w organizmie człowieka.


Kompleksowe działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne skierowane zostały do dzieci w wieku 7- 13 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Program swym zasięgiem objęły 108 miast, 324 szkoły oraz 330 tys. dzieci i podobną liczbę osób dorosłych z całej Polski.


Założeniem kampanii było wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie w przystępny i atrakcyjny sposób do zróżnicowanych pod względem wieku i oczekiwań grup docelowych. I tak w ramach kampanii zrealizowano między innymi:

 • Eventy promocyjne „Konwój mleczny” oraz „Truck Mleczny”– umożliwiające dorosłym dotarcie do ekspertów, lekarzy i dietetyków a najmłodszym edukację w formie aktywności fizycznej i różnorodnych konkursów na temat wiedzy o mleku i produktach mlecznych,
 • Promocje w punktach sprzedaży – czyli wsparcie działań informacyjnych w miejscu podejmowania decyzji zakupowych za pośrednictwem materiałów promocyjnych, a także konkursów z nagrodami,
 • reklamę telewizyjną – w przeciągu 3 lat kampanii wyprodukowano i wyemitowano pięć spotów reklamowych,
 • kampanię prasową – bazującej na reklamie oraz artykułach sponsorowanych emitowanych w tygodnikach i miesięcznikach o ogólnopolskim zasięgu,
 • stronę internetowa www.stawiamnamleko.pl oraz kampanię w Internecie – stworzono interaktywną platformę komunikacji marketingowej mająca charakter rozbudowanego internetowego centrum rozrywki i edukacji. Przygotowano i przeprowadzono również kampanię banerową.

Zakrojona na szeroką skalę ogólnopolska kampania przyniosła pozytywne rezultaty w obu grupach docelowych. Dzięki przeprowadzonym w latach 2008 – 2010 badaniom określony został wpływ kampanii na wzrost spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz zachowanie konsumenta. Zgodnie z zebranymi danymi wzrósł odsetek dzieci i ich opiekunów świadomych konieczności spożywania mleka i produktów mlecznych. Odnotowano również wzrost spożycia mleka i jogurtów wśród dzieci oraz wzrost spożycia sera żółtego, sera topionego oraz mleka wśród rodziców i opiekunów.


Budżet zakończonej, trzyletniej kampanii wyniósł ponad 9 mln € netto. Finansowanie kampanii „Stawiam na mleko i produkty mleczne” możliwe było dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej i budżetu Polski, wypłaconych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” oraz dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleczarstwa funkcjonującego w ramach mechanizmu krajowego, jakim jest „Administrowanie Funduszem Promocji Mleczarstwa”.


Kampania pt. „5 x dziennie warzywa i owoce” zakończona!


W dniu 16 października 2010 roku zakończyła się dwuletnia, ogólnopolska kampania pt. „5 x dziennie warzywa i owoce”, której celem było przede wszystkim zwiększenie popytu na świeże i przetworzone owoce, warzywa oraz soki, jak również budowa świadomości potrzeby spożywania – optymalnych dla organizm – 5 porcji tych produktów dziennie. Pomysłodawcą i organizatorem programu było Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”, które jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających przedstawicieli branży sokowniczej i napojowej.


Działania realizowane w ramach programu oraz przekazywane komunikaty zostały dostosowane w zakresie treści i wizualizacji do adresatów kampanii, czyli kobiet w wieku 25-45 lat (główna grupa docelowa) oraz dzieci w wieku 7-13 lat (grupa towarzysząca). Każda z grup docelowych otrzymała możliwości skorzystania z wielu atrakcyjnych form komunikacji, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

 • reklamę telewizyjną – emisja spotów 30 oraz 15 sekundowych,
 • kampanię w prasie – bazującej na reklamie, advertorialach i artykułach sponsorowanych,
 • eventy dla matek i dzieci – organizowanych raz w roku z okazji „Dnia dziecka”. Podczas imprez dzieci i ich opiekunowie mogli spędzić czas edukując się w zakresie form zdrowego żywnie podczas atrakcyjnie skomponowanych zabaw i konkursów,
 • stronę internetową oraz kampanię reklamową w Internecie – pod adresem www.5porcji.pl stworzono dwie podstrony, jedną dla rodziców z praktycznymi poradami i przepisami kulinarnymi, oraz drygą pełną gier, kolorowanek oraz innych atrakcji dla najmłodszych. Ponadto w Internecie przeprowadzono kampanię banerową,
 • ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych – objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej, w którym wzięło udział ponad 750 szkół z całego kraju. Tematem prac dzieci, w śród których znalazły się wydzieranki, kolorowanki, komiksy a nawet prace przestrzenne była „Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami".

Intensywna kampania informacyjna i promocyjna, ukierunkowana na dotarcie do grup docelowych i zmianę nawyków żywieniowych dała pozytywne efekty. Badania przeprowadzone dla programu pt. „5 x dziennie warzywa i owoce” w 2009 oraz 2010 r. wykazały, między innymi wzrost spożycia owoców oraz soków. Dały również dowód na zmianę świadomość badanych. Wzrosła wiedza na temat potrzeby spożywania co najmniej 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie, oraz wiedza na temat znaczenia pojęcia „porcja”.


Budżet zakończonej, dwuletniej kampanii wyniósł niespełna 2 mln € netto. Finansowanie programu możliwe było dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej oraz budżetu Polski, rozdysponowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.


Więcej na stronie Internetowej kampanii www.5porcji.pl.


Źródło: http://www.arr.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!