Artykuły|Porady|Analizy

 • 2017-04-27

  Sprzedaż ciągników rolniczych na ubiegłorocznym poziomie

  W marcu 2017 zarejestrowano 910 szt. nowych ciągników, to o 355 szt. więcej niż w miesiącu poprzednim, ale jednocześnie o 31 szt. mniej niż w marcu 2016 r.

 • 2017-04-25

  Sprzedaż i dzierżawa ziemi w 2016 roku

  W 2016 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 4 razy więcej państwowej ziemi niż sprzedała.

 • 2017-04-22

  Buraki cukrowe i pierwsze dni

  Burak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych. Wzrostowi tej rośliny, zdecydowanie nie sprzyja wysoka temperatura, a zaopatrzenie jej w duże zasoby wody. Również światło korzystnie wpływa na rozwój buraka cukrowego zwłaszcza w jego pierwszych fazach rozwojowych oraz końcowym etapie wegetacji, wskutek czego prowadzi to do zebrania dużej ilości cukru w korzeniu rośliny.

 • 2017-04-20

  Ochrona warzyw przed chwastami

  Czysty start warzyw i ich rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Ochrona powinna zagwarantować dominację roślin uprawnych, przy maksymalnym ograniczeniu rozwoju roślin niepożądanych. W uprawach warzywnych najważniejszym momentem, w którym plantacja powinna być niemalże całkowicie wolna od konkurencji chwastów, jest okres pomiędzy wschodami,...

 • 2017-04-19

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2017 r.

 • 2017-04-12

  Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2017r.

  Zapraszamy do zapoznania się z analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2017 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2017 r.

 • 2017-04-12

  Ocena stanu zasiewów zbóż ozimych i rzepaku. Straty w zbożach i rzepakach są niewielkie

  Stan ozimin na wiosnę w dużym stopniu zależy od warunków pogody w czasie wegetacji jesiennej. Były one w tym sezonie wegetacyjnym 2016/2017 stosunkowo korzystne w sierpniu w czasie siewów rzepaku, co sprawiło, że wschody i początkowy wzrost roślin na plantacjach tego gatunku przebiegał na ogół w dość korzystnych warunkach.

 • 2017-04-11

  Poznaj najlepiej plonujące odmiany kukurydzy w 2016 r.

  W Polsce kukurydza jest drugą, zaraz po pszenicy najchętniej wybieraną rośliną do uprawy i zajmuje 1,2 mln ha. Tym bardziej, że z uwagi na większą wydajność, która w minionym roku wyniosła 6,87 t/ha (IERiGŻ PIB) zbierane jest o 30% więcej ziarna.

 • 2017-04-10

  Koniunktura w gospodarstwach rolnych. Lepsze perspektywy na 2017 r.

  W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2016 r., jak i bieżąca (grudzień 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Jednocześnie utrzymywała...

 • 2017-04-08

  Gospodarz w polu chroni rzepak

  Gospodarz w polu chroni rzepak w ważnej fazie bowiem już za trzy tygodnie faza kwitnienia. Czy możliwe aby rzepak dawał dobre plony na słabych stanowiskach?

 • 2017-04-07

  Dolistne dokarmianie kukurydzy

  W przypadku uprawy kukurydzy uzyskanie dobrego jakościowo i wysokiego plonu determinowane jest właściwym odżywieniem i zaopatrzeniem roślin w wodę, szczególnie w fazie 4-10 liści. Jest to okres najintensywniejszego rozwoju. Później rośliny słabiej rosną, gdyż nie do końca rozwinięty system korzeniowy pobiera niedostateczne ilości wody i składników pokarmowych. Słaby wigor...

 • 2017-04-04

  Prace w pasiece w kwietniu

  W kwietniu pszczoły zazwyczaj rozpoczynają regularne loty w pole.
Najważniejsze treści dla każdego Gospodarza.