Majowe pogorszenie koniunktury w rolnictwie

W maju 2016 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej ponownie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale były jednak podobne do zeszłego roku - podaje Jadwiga Seremak-Bulge w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

Majowe pogorszenie koniunktury w rolnictwie

Koniunktura w rolnictwie
 

Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) zmalał o 0,4 pkt. proc. do 99,7 punktu i osiągnął taki sam poziom jak w maju 2015 r., ale o 0,6-0,8 pkt. proc. mniejszy niż pod koniec 2015 r. Zadecydowało o tym zarówno spadek wyrównanego wskaźnika nożyc cen jak i wyrównanego wskaźnika potencjalnego zapotrzebowania.
 
O pogorszeniu wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu o 0,6 pkt. proc. do 100,1 punktu zadecydowała głównie obniżka wyrównanego indeksu produkcji przemysłu spożywczego o 0,6 pkt. proc. do 99,5 punktu oraz stosunkowy wzrost cen detalicznych żywności zarówno w odniesieniu do inflacji, jak i wynagrodzeń. W przeciwnym kierunku działało ożywienie obrotów handlowych z zagranicą produktami rolno-spożywczymi w pierwszym kwartale br.
 
Wyrównany wskaźnik nożyc cen obniżył się o 0,1 pkt. proc. do najniższego poziomu w ostatnich 6 miesiącach wynoszącego 99,4 punktu. Był również o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż w maju 2015 r. Wpłynęły na to kwietniowe zniżki cen skupu prawie wszystkich podstawowych surowców rolniczych, z wyjątkiem bydła, które po spadkach w pierwszym kwartale 2016 wzrosły o 8%.
 
Nie były jednak w stanie zrównoważyć obniżek cen żywca wieprzowego o 2,4%, drobiu o 1,9%, mleka o 3,3% oraz zbóż o 0,2-1,2% i ziemniaków o 2,9%. W wyniku czego aktualny wskaźnik zmian cen koszyka skupu produktów rolniczych pogłębił się w kwietniu br. do 1,4% względem 1% przed miesiącem. Wyrównany wskaźnik zmian cen skupu zmniejszył się do 99,2 punktu.
 
W tym czasie wyrównany wskaźnik zmian cen detalicznych środków produkcji utrzymał się w granicy 99,8 punktu. Spadki cen środków produkcji w nieznacznym stopniu złagodziły więc efekty głębszych obniżek cen skupu podstawowych surowców rolniczych.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: