Biznes

 • 2017-12-12

  Aż 59% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej

  Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii w listopadzie 2017 r. wskazują, że 59% respondentów opowiada się za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Zdecydowane poparcie wyraża 25% respondentów, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2016 r. Przeciwko tej inwestycji jest 35% badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16%.

 • 2017-12-06

  O wapnowaniu trwałych użytków zielonych raz jeszcze

  Wielu rolników zapomina lub pomija ten element agrotechniki w uprawie i nawożeniu użytków zielonych w swoim gospodarstwie i marginalizuje zagadnienie. Użytki zielone na glebach kwaśnych słabo plonują, gdyż z runi wypierane są szlachetne gatunki traw i rośliny motylkowate. Natomiast, uzyskana pasza ma mniejszą wartość pokarmową.

 • 2017-12-01

  Czas ładowania auta za pomocą ładowarki do aut elektrycznych nie przekroczy 15 minut

  Polscy naukowcy pracują nad przełomowym dla branży samochodów elektrycznych rozwiązaniem jakim jest systemem ładowarek zainstalowanych w latarniach ulicznych. Z takiej ładowarki auto można naładować w jedyne 15 minut. Pierwsze takie urządzenia zostaną zainstalowane w ciągu dwóch lat. Według rządowych prognoz do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć miliona...

 • 2017-12-01

  Polacy pracują nad biohybrydową elektrodą grafenową

  Celem projektu w warszawskim Centrum Nowych Technologii jest stworzenie biohybrydowych fotoelektrod grafenowych do produkcji paliw słonecznych.

 • 2017-12-01

  AKCJA „STUDENCI SADZĄ LAS”

  Po raz kolejny w tym roku studenci z Niezależnego Zrzeszenia Studentów wzięli udział w akcji sadzenia drzewek. Listopadowe spotkanie było finałem projektu „Studenci sadzą las”. Tym razem w Nadleśnictwie Daleszyce w RDLP Radom członkowie NZSu osadzili w obecności wiceministra środowiska Sławomira Mazurka i nadleśniczego Nadleśnictwa Daleszyce Jana Guza prawie tysiąc sadzonek.

 • 2017-12-01

  Jak podnieść lub przynajmniej utrzymać produktywność gleby?

  Gleby eksploatowane rolniczo ulegają sukcesywnej degradacji. Zaprezentowano powyżej wskaźniki mówiące o degradacji bądź reprodukcji materii organicznej. Mało kto z tego korzysta a wiedza o glebie to dążenie do gospodarowania na wysokim poziomie.

 • 2017-11-22

  Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego

  Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, rozpoczęła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego. Można wygrać 10 tys. euro!

 • 2017-11-22

  Wykorzystanie w poplonach roślin fitosanitarnych

  Jak wykorzystać nasze polony lepiej aby to nie było tylko obowiązkiem w przypadku większych rolników ale też przynosiło korzyść dla gleby i naszych przyszłych plonów. Gatunki roślin określane jako fitosanitarne poprawiają stan sanitarny środowiska glebowego, głównie poprzez specyficzne oddziaływanie ich wydzielin korzeniowych. Wpływają na tempo rozwoju fauny i flory glebowej.

 • 2017-11-21

  O rolnictwie ekologicznym na COP23

  Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas szczytu klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, wziął udział w dyskusji dotyczącej ekologicznego rolnictwa i jego powiązań ze zmianami klimatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Węgry, przy udziale Francji, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej.

 • 2017-11-20

  NFOŚiGW: Radom otrzyma 192 mln zł unijnej dotacji

  Wodociągi Miejskie w Radomiu dostaną 192 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji. Skorzysta na tym prawie trzy tysiące nowych użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trzeci etap przedsięwzięcia będzie kosztował 372 mln zł i potrwa do 2022 r. Projekt o całkowitej wartości 372 410 611,00 zł...

 • 2017-11-17

  Nowe poddziałanie leśne PROW 2014-2020

  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzejem Koniecznym. Podczas spotkania omówione zostały założenia projektowanego nowego poddziałania leśnego: 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, planowanego do uruchomienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

 • 2017-11-17

  Bezodpadowa energetyka węglowa na COP23

  „Bezodpadowa energetyka węglowa jako element wdrażania Porozumienia paryskiego” była przedmiotem kolejnego, polskiego wydarzenia towarzyszącego 23. szczytowi klimatycznemu ONZ.