Biznes

 • 2017-10-24

  PORADNIK "CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU ZE SPALANIA PALIW STAŁYCH"

  Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

 • 2017-10-23

  Import produktów rolnictwa ekologicznego

  Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich (nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), które importowane są na terytorium Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego, muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli, uznanych za zgodne lub...

 • 2017-10-23

  Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

  Według danych Eurostat, w 2015 r. w Unii Europejskiej działalność w obrębie rolnictwa ekologicznego prowadziło ponad 271,5 tys. producentów rolnych. Najwięcej gospodarstw było we Włoszech - 52,6 tys. Ponad 20 tys. producentów zarejestrowanych było we Francji - 28,8 tys., w Niemczech - 25 tys., Austrii - 23 tys. i Polsce - 22,2 tys.

 • 2017-10-21

  Dynamiczny wzrost polskiego eksportu. Coraz więcej towarów sprzedajemy do USA

  Wyniki polskiego eksportu są lepsze niż prognozowano. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od stycznia do sierpnia 2017 roku wartość zagranicznej sprzedaży wyniosła w Polsce aż 131,4 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jest to wzrost o 9.5%. Dynamicznie zwiększył się także polski import. Cieszyć może dodatnie saldo obrotów towarowych, które wynosi...

 • 2017-10-20

  NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

  Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów...

 • 2017-10-18

  Rusza kolejna edycja Biznes Akademii – bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z Łodzi

  Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z Business Insider Polska zapraszają małych i średnich przedsiębiorców na bezpłatny cykl warsztatów Biznes Akademii. Tegoroczne warsztaty odbywają się pod hasłem „Jak sfinansować rozwój małej i średniej firmy – przegląd opcji i doświadczenia praktyków”.

 • 2017-10-18

  Zakończył się proces konsultacji ustawy o elektromobilności

  Uproszczenie i urynkowienie zasad budowy infrastruktury do ładowania, objęcie ustawą innych niż samochodowy pojazdów elektrycznych zastąpienie koncepcji stref zeroemisyjnych strefami niskoemisyjnymi oraz ułatwienia dla rozwoju carsharingu to główne zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzone po analizie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji....

 • 2017-10-18

  Misja MAEA potwierdziła, że Polska bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi

  Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) stwierdził, że Polska podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wskazał pola możliwych ulepszeń w związku z wdrażaniem programu polskiej energetyki jądrowej. Misja MAEA przebywała w Polsce w dniach 1-10 października 2017 r.

 • 2017-10-18

  Samochody spalinowe będą stopniowo wypierane przez auta elektryczne

  Do 2040 roku udział aut elektrycznych w ogólnej sprzedaży samochodów może przekroczyć 50 proc. Do tego, by mogły one zastąpić pojazdy spalinowe, konieczne jest jednak stworzenie całego ekosystemu energetycznego. Koncerny motoryzacyjne skupiają więc na rozbudowie sieci ładowania. Ten cel postawił sobie m.in. Nissan wspólnie z Greenway Infrastructure Poland, którzy planują...

 • 2017-10-17

  Blisko 12 proc. Polaków realnie rozważa zakup samochodu elektrycznego

  Na tle Europy liczba zarejestrowanych w Polsce elektryków i samochodów hybrydowych typu plug-in wciąż jest niewielka. Jednak z roku na rok dynamicznie rośnie. Z badań wynika, że 12 proc. Polaków planuje taki zakup w najbliższym czasie, a blisko 30 proc. wciąż go rozważa. Dla tej grupy największą zachętą byłyby zapowiadane przez rząd dofinansowania i ulgi podatkowe przy...

 • 2017-10-16

  NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program...

 • 2017-10-16

  Walka o pracowników się zaostrza

  Coraz więcej branż zmaga się z niedoborem pracowników. Problem z rekrutacją może negatywnie wpływać na funkcjonowanie firmy i znacznie podnosić koszty pozyskania pracowników. Dlatego coraz więcej firm stawia na budowanie wizerunku dobrego pracodawcy, próbując wyróżnić się na rynku pracy. Tym bardziej że samo podnoszenie wynagrodzeń i dodatki pozapłacowe często przestają...